Sökning: "Charlotta Wennberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Charlotta Wennberg.

 1. 1. Nordens lågprisflygbranch : en undersökning utifrån nyckeltal

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Charlotta Wennberg; Pia Siojo; [2008]
  Nyckelord :Finansiering; Nyckeltal; Flyg;

  Sammanfattning : Syfte: Undersökningen ämnar visa om och i så fall hur nyckeltalen lönsamhet, kapitalstruktur och skuldsättningsgrad samverkar i olika lågprisflygbolag.Metod: Valda relevanta teorier har utgjort ramen för insamlandet av data från företagens årsredovisningar samt kompletterande information från artiklar, relevant litteratur och tidigare forskning. LÄS MER

 2. 2. Konferens är inte bara ett möte det är även en upplevelse! : En undersökning av fyra konferensanläggningar i Stockholms län med olika koncept för framgång.

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, teknik och design; Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, teknik och design; Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, teknik och design

  Författare :Charlotta Wennberg; Pia Siojo; Johanna Silfving; [2008]
  Nyckelord :Konferenser; konferensanläggningar; samarbeten; nätverk; aktivitetsutbud; Porterkurvan; Helhetslösningar; turismens paradox;

  Sammanfattning : A conference is not only a meeting but an experience as well. The purpose of this study was to analyze and evaluate four conference organizers within the area of Stockholm Sweden, and to identify their range of activities. LÄS MER