Sökning: "Charlotte Åkesson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Charlotte Åkesson.

 1. 1. The struggles of being a real estate agent - Justifying a lack of work-life balance through egoism, altruism, importance, and blindness

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Charlotte Runsbech; Sandra Åkesson; Josefin Åkesson; [2016]
  Nyckelord :Work-life balance; technology; availability; identity; and justifications; Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Vilken information är väsentlig att ha med i en revisionsberättelse? : en jämförelse mellan uppfattningar hos revisorer, revisorsassistenter och studenter

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Sophie Gejhed; Charlotte Åkesson; [2016]
  Nyckelord :Audit report; change; IAASB; EU; hard information; soft information; Revisionsberättelse; förändring; IAASB; EU; hård information; mjuk information;

  Sammanfattning : Revisionsberättelsen är alltid aktuell för såväl företag som intressenter. Inte minst nu. Dagens revisionsberättelse står inför en förändring för att generera mer väsentlig information och minska förväntansgap mellan företag och intressenter. I dagsläget har IAASB och EU inte enats om en gemensam förändring. LÄS MER

 3. 3. "Give them hell" : en studie av intrycksstyrning i en social interaktion mellan de två aktörerna Jimmie Åkesson och Fredrik Skavlan i en nordisk talkshow – ”Skavlan”

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Charlotte Steneloo; Emelie Thelin; [2015]
  Nyckelord :Fredrik Skavlan; Jimmie Åkesson; intrycksstyrning; talkshow; Goffman; Social Sciences;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöker vi hur två aktörer hanterar intrycksstyrning i en social interaktion inom genren talkshow. Medietexten som analyseras är det avsnitt av ”Skavlan” – en talkshow som sändes på TV i norska och svenska publicservice- kanaler den 27:e mars 2015, där det nationalistiska Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson, då sjukskriven på grund av utbrändhet medverkade. LÄS MER

 4. 4. Swedish consumers´ views of cheese brands : an explorative survey among students’ views

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Charlotte Lindén; Elisabeth Åkesson; [2015]
  Nyckelord :branding; cheese; consumer; view;

  Sammanfattning : Research shows that the Swedish consumption of cheese is increasing every year. The production of cheese in Sweden can not meet this increasing demand which leads to an increase in imported cheese. At the same time this sector within the food production is losing market shares rapidly. LÄS MER

 5. 5. Om styrelsejäv i aktiebolag8 kap. 20§ Aktiebolagslagen (1975 : 1385)

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Institutionen för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Institutionen för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Institutionen för ekonomi

  Författare :Charlotte Andersson; Maria Johansson; Matthias Åkesson; [2005]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I uppsatsen behandlas styrelsejäv i aktiebolag, som regleras i 8 kap. 20 § ABL. Syftet med uppsatsen är att se vad 8 kap. 20 § ABL omfattar samt hur paragrafen tillämpas och tolkas. LÄS MER