Sökning: "Charlotte Alexandersson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Charlotte Alexandersson.

  1. 1. Designförslag på sportflaska

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Institutionen för teknik (HTU); Högskolan Väst/Institutionen för teknik (HTU)

    Författare :Charlotte Alexandersson; Wiveca Sundström; [2003]
    Nyckelord :Formgivning; Emballator Mellerud Plast; Design; Plaster;

    Sammanfattning : .... LÄS MER