Sökning: "Charlotte André"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Charlotte André.

 1. 1. Representing Truth Through Narrative : The Use of Historiographical Techniques in Creative Non-Fiction

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Engelska institutionen

  Författare :André Kavalieris Galvão; [2019]
  Nyckelord :Historiography; Narrative; Representation; Five C’s; Canning and Postlewait; White; Andrews and Burke.;

  Sammanfattning : This essay is an attempt to show how certain elements, or techniques of history writing, can be used in creative non-fiction. It uses three major sources of theory. LÄS MER

 2. 2. Study of a Sauropod Dinosaur Vertebra Found in the Kimmeridgian of Cricqueboeuf (Normandy, France)

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Charlotte André; [2018]
  Nyckelord :Sauropoda; Dinosaurs; Vertebra; Kimmeridgian; Normandy; France; Sauropod; dinosaurie; ryggkota; Kimmeridgian; Normandie; Frankrike;

  Sammanfattning : In 1999 a Kimmeridgian age vertebra of a sauropod dinosaur was discovered directly in a layer of clays from Cricqueboeuf in Normandy, France. The vertebra is now located at the Paleospace museum and was part of an inventory in 2015 as well as the subject of this Master thesis. LÄS MER

 3. 3. Kulturellt utbyte : Om differentieringsprocesser i volontärverksamhet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Charlotte Engman; [2013]
  Nyckelord :kolonialism; volontär; den andre; kultur;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Sagan som konserverar sociala konstruktioner

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Charlotte Nilsson; [2013]
  Nyckelord :sagor; myter; tvåsamhet; heteronormativitet; familjer; par; vi och dem; kungahuset; Kungahuset.se; Social Sciences;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöker jag vad texterna på kungahuset.se förmedlar i fråga om sociala konstruktioner som heteronormativitet och ”vi och dem”-perspektiv. Jag studerar också hur texter och bilder dramatiseras och myter skapas eller återberättas. LÄS MER

 5. 5. Det viktiga samspelet : Hur pedagoger i förskolan hanterar konflikter mellan barnen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik; Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik

  Författare :Julia Dahlgren; Ann-Charlotte Johansson; [2009]
  Nyckelord :konflikter; samtal; sociokulturella perspektiv; barn; konfliktlösning; pedagoger; förskola;

  Sammanfattning : BAKGRUND:I förskolans verksamhet uppstår det nästan dagligen konflikter. Det innebär att pedagogenstillvägagångssätt samt syn på konflikter spelar en viktig roll för hur problemen blir lösta. LÄS MER