Sökning: "Charlotte Asplund"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Charlotte Asplund.

 1. 1. Inställning till anställning : En kvalitativ intervjustudie om nyanställdas upplevelse av socialisation i en statlig och en privatverksamhet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Ann-Charlotte Wisén; Helena Stolt Olsson; [2018]
  Nyckelord :Onboarding; organizational socialization; new entrants; socialization tactics; Onboarding; organisationssocialisation; introduktion; nyanställd; socialisationsstrategier;

  Sammanfattning : Att börja en ny anställning är en utmaning fylld av känslor såsom förväntan ochglädje, men också av osäkerhet och stress. Beroende på bemötande från chef ochkollegor samt hur organisationen arbetar med introduktionsprocessen, påverkas den nyanställdes möjlighet till organisatorisk socialisation. LÄS MER

 2. 2. Föräldrars upplevelse av att vårda sitt barn med cancer : En litteraturstudie med särskilt fokus på barnets smärta

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Charlotte Asplund; Josefine Carlsén; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Att använda Facebook som kundservicekanal. En fallstudie baserad på Telias kommunikation på Facebook

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Charlotte Asplund; Charlotte Gren; [2013]
  Nyckelord :Telia; sociala medier; Facebook; eCRM; social CRM; CRM; kundservice; engagemang; Social Sciences;

  Sammanfattning : Telia använder idag Facebook som en kundservicekanal som ett komplement till deras traditionella kundservice. Facebook ger dem möjlighet att komma närmare deras kunder, problematiken som kan uppstå är att företag kan sakna riktlinjer för hur de ska agera på sociala medier. LÄS MER

 4. 4. Jag leker inte, jag jobbar. Fast på låtsas. En studie om barns lek i utemiljö - Idon`t play, I work. But not for real. A study about children`s play in an outdoor environment

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Charlotte Kvist; Cecilia Jonzon; [2010]
  Nyckelord :lek; lärande; utomhusmiljö; pedagogens roll; utvecklingspedagogik;

  Sammanfattning : Jonzon, C & Kvist, C (2009). ”Jag leker inte, jag jobbar. Fast på låtsats.” En studie om barns lek utomhus. LÄS MER