Sökning: "Charlotte Benjaminsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Charlotte Benjaminsson.

 1. 1. Måltidssituationen på två Äldreboenden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Charlotte Benjaminsson; Josefine Marklund; [2019-03-20]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Kandidatuppsats, 15 hpKostekonomprogrammet, 180 hpHandledare: Hillevi PrellExaminator: Kerstin BergströmDatum: september 2009.... LÄS MER

 2. 2. Skriftspråk i relation till kön och betyg En kvantitativ undersökning av gymnasieungdomars uppsatser

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Charlotte Benjaminsson; [2010-08-17]
  Nyckelord :Fundament; Meningslängd; Substantiv; Adjektiv; Verb; Kön; Betyg; Gymnasieuppsatser;

  Sammanfattning : Denna uppsats består av kvantitativa undersökningar av tre olika språkliga aspekter i gymnasieelevers texter. Det undersökta materialet är hämtade från det nationella provet i kursen Svenska B från höstterminen 2008. Undersökningsområdena är fundament, meningslängd samt de tre ordklasserna substantiv, adjektiv och verb. LÄS MER