Sökning: "Charlotte Black"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Charlotte Black.

 1. 1. Det "svarta hålet" inom turismnäringen : En studie om hur en svensk researrangörs hållbarhetsarbete påverkar kunden

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Charlotte Rosén; Susanna Stenborg; [2015]
  Nyckelord :sustainability; sustainable environmental work; customer effects.; hållbarhet; hållbarhetsarbete; kundeffekter;

  Sammanfattning : This study aims to investigate whether or how the tour operator Fritidsresors customers gets affected by their sustainable environmental work and what kinds of effects the work has generated. A secondary data analysis of Fritidsresors website has been made, and an in-depth interview with Fritidsresors sustainability manager. LÄS MER

 2. 2. Omvårdnad vid diagnos borderline personlighetsstörning

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan Kristianstad/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan Kristianstad/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Pernilla Göransson; Ann-Charlotte Roberts; Sara Söderstedt; [2007]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: Borderline personality disorder is a psychiatric diagnosis that one to two percent of the population and at least every fourth patient that have received treatment at a psychiatric clinic has been diagnosed with. BPD is most common in women between teenage and early adulthood. LÄS MER