Sökning: "Charlotte Callans"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Charlotte Callans.

 1. 1. Inte utan min blogg! : En studie om hur unga kvinnor uppfattar och påverkas av produktplacering i bloggar

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Charlotte Callans; Helenna Frendh; [2011]
  Nyckelord :produktplacering; blogg;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att få förståelse för och beskriva hur unga kvinnor uppfattar produktplacering i bloggar. Vi ämnar även undersöka hur bloggarna och de som skriver dem påverkar de unga kvinnorna. Produktplacering i bloggar är en intressant aspekt att undersöka då det är ett relativt nytt och outforskat fenomen. LÄS MER

 2. 2. Kundnöjdhet : Går det att rädda en missnöjd kund?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Helena Frendh; Charlotte Callans; [2010]
  Nyckelord :Kundnöjdhet; kundmöte; Trolltyg;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att i butiken Trolltyg observera och mäta uppfattningen av kundnöjdhet utifrån en expedits och en objektiv part, för att sedan jämföra hur väl dessa två stämmer överens med kundens uppfattning. Vi anser att kundnöjdhet är en intressant aspekt att undersöka eftersom att en nöjd kund förväntas vara en lönsam kund. LÄS MER