Sökning: "Charlotte Edman"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Charlotte Edman.

 1. 1. Barnmorskors kunskap om homo-och bisexuella och transpersoner

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola

  Författare :Charlotte Andréasson Edman; [2013]
  Nyckelord :Midwives; Knowledge; LGBT; Pregnancy; Barnmorskor; Kunskap; HBT; Graviditet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Produktplacering som kommunikationsverktyg : Att kommunicera ett varumärke genom integration i ett naturligt sammanhang

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Charlotte Edman; Amanda Krantz; [2013]
  Nyckelord :Produktplacering; varumärke; kommunikation; kommunikationsverktyg; integration; cross-promotion;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING ___________________________________________________________________________ Titel: Produktplacering som kommunikationsverktyg- att kommunicera ett varumärke genom integration i ett naturligt sammanhang. Författare: Amanda Krantz och Charlotte Edman Handledare: Leif Rytting Kurs: Kandidatuppsats 15 hp i Företagsekonomi inriktning Marknadsföring, Turismprogrammet, Linnéuniversitetet, Höstterminen 2012. LÄS MER