Sökning: "Charlotte Elm"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Charlotte Elm.

  1. 1. Implementering av Lean hos ett glasbruk

    Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion

    Författare :Charlotte Vesterlund; Michelle Karlsson; [2016]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Skrufs Glasbruk är beläget i hjärtat av Småland, i staden Skruv. Sedan tio år tillbaka ägs och drivs Glasbruket av familjen Elm som idag har tio anställda. Fokus hos Skruf ligger i att skapa ett genuint hantverk av bästa kvalitet. Här tillverkas bland annat den kända vasen ”dagg” för Svenskt Tenn. LÄS MER