Sökning: "Charlotte Eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden Charlotte Eriksson.

 1. 1. Upplevelsen av att leva med kronisk hjärtsvikt, en empirisk intervjustudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Charlotte Eriksson; Ina Hammer; [2019-08-01]
  Nyckelord :hjärtsvikt; patientupplevelse; sjuksköterska; anpassning; begränsning; välbefinnande; KASAM;

  Sammanfattning : Bakgrund: Två procent av världens befolkning lever med kronisk hjärtsvikt och antalet beräknas stiga. Kronisk hjärtsvikt orsakas av bristande pumpförmåga, ofta till följd av hjärtsjukdom och yttrar sig vanligtvis genom dyspné, ödem och trötthet. Kronisk hjärtsvikt har en negativ påverkan på livskvalitet och välbefinnande. LÄS MER

 2. 2. Analysis of Automated Vehicle Location Data from Public Transport Systems to Determine Level of Service

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Charlotte Eriksson; Olivia Jansson; [2019]
  Nyckelord :AVL; Public transport systems; Automated Vehicle Location; KPI; Level of service; LOS; Bus; Tram; Speed; Travel time distribution; On-time performance; Outliers; ;

  Sammanfattning : Many cities suffer from problems with high traffic flows in the city centers which leads to a desire to get more people to choose public transport over cars. For many car drivers, the main reason to take the car is the convenience and time efficiency; the price is often of less importance. LÄS MER

 3. 3. Jämlik cancervård? : En litteraturöversikt om socioekonomiska skillnader i den skandinaviska cancervården

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Charlotte Berglund; Ebba Hemmingsson; [2019]
  Nyckelord :Disparities in cancer; cancer care; socioeconomic; equality in care; Skillnader i cancer; cancervård; socioekonomi; jämlik vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige är tumörsjukdomar det, som efter sjukdomar i cirkulationsorganen, orsakar flest dödsfall. Det är sedan tidigare känt att människor som lever under sämre socioekonomiska förhållanden löper större risk att insjukna och avlida till följd av cancersjukdom. LÄS MER

 4. 4. Unravelling the Values of Corporate Sustainability Practices

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Charlotte Eriksson; Victor Salén; [2017-06-30]
  Nyckelord :Sustainability practices; Value; B2B; Practice theory;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 5. 5. Föräldrars upplevelser av samordnade undersökningar i samband med magnetisk resonanstomografiundersökning : En kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Ida Eriksson; Ann-Charlotte Brandt; [2017]
  Nyckelord :Uppfattningar; röntgenavdelningen; information;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett sjukhus i mellersta Sverige utför samordnade undersökningar i samband med när barnet behöver sövas inför en magnetisk resonanstomografi (MR) undersökning. Detta koordineras och bokas av en röntgensjuksköterska som därefter skickar ut en kallelse till patienten. LÄS MER