Sökning: "Charlotte Hedman"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Charlotte Hedman.

 1. 1. Bilden av ett företags ansvar : Hur förändringen av bildmotivet i CSR-rapporter har sett ut under det senaste decenniet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Charlotte Jansson; Sara Hedman; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bildens betydelse som kommunikationsmedel i företagsrapporter har under det senaste decenniet ökat. Bilden är ett användbart verktyg för att väcka känslor och bygga förtroende hos åskådaren. Företag kan i sin tur använda bilden som verktyg för att påverka sin image. LÄS MER

 2. 2. Human resources outsourcing : att släppa kontrollen

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Mattias Hedman; Charlotte Skinnar; [2011]
  Nyckelord :Outsourcing; HR; Relationer;

  Sammanfattning : Titel: Human resources outsourcingHögskola: Mälardalens högskola VästeråsInstitution: Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.Ämne: Kandidatuppsats i företagsekonomi - FÖA300Författare: Mattias Hedman och Charlotte SkinnarHandledare: Ulla PetterssonSidoantal: 43Bilagor: 1Nyckelord: Outsourcing, HR, relationerSyfte: Uppsatsens syfte är att utifrån teorin analysera Fortums och Foras val inom HRO och hur de hanterar den. LÄS MER