Sökning: "Charlotte Hejdenberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Charlotte Hejdenberg.

  1. 1. Fönstersättningars påverkan på dagsljuset i bostadsrum

    M1-uppsats, KTH/Byggvetenskap

    Författare :Charlotte Hejdenberg; Malin Brattström; [2015]
    Nyckelord :Bostäder; fönster; dagsljus; belysningsstyrka; dagsljusfaktor; Velux Visualizer;

    Sammanfattning : Dagsljuset i ett rum förmedlas via fönster. Fönsterutformningen har i sin tur en avsevärd effekt på rumsupplevelsen. Mängden litteratur som behandlar fönstrets historiska utveckling är stor. LÄS MER