Sökning: "Charlotte Jansson"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Charlotte Jansson.

 1. 1. Analysis of Automated Vehicle Location Data from Public Transport Systems to Determine Level of Service

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Charlotte Eriksson; Olivia Jansson; [2019]
  Nyckelord :AVL; Public transport systems; Automated Vehicle Location; KPI; Level of service; LOS; Bus; Tram; Speed; Travel time distribution; On-time performance; Outliers; ;

  Sammanfattning : Many cities suffer from problems with high traffic flows in the city centers which leads to a desire to get more people to choose public transport over cars. For many car drivers, the main reason to take the car is the convenience and time efficiency; the price is often of less importance. LÄS MER

 2. 2. Förskollärares uppfattningar av pedagogisk dokumentation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Sara Jansson; Charlotte Johansson; Sandra Magnell; [2018]
  Nyckelord :Förskollärare; pedagogisk dokumentation; uppfattningar; delaktighet; etiska aspekter;

  Sammanfattning : Förskollärarens ansvar att dokumentera barns utveckling och lärande har sedan länge haft en betydande roll i förskolans verksamhet. Sedan 1998 då förskolan blev en del av det svenska utbildningsystemet har dokumentation använts som ett hjälpmedel för att utforma en verksamhet enligt läroplanens intentioner. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenheter av nutritionsbehandling på en intermediärvårdsavdelning : en intervjustudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Ann-Charlotte Jansson; [2016]
  Nyckelord :Undernäring; Intermediärvårdsavdelning; Förutsättningar; Hinder; Nutritionsbehandling;

  Sammanfattning : Enligt Socialstyrelsen har alla individer rätt till en adekvat, till individen och dennes tillstånd anpassad näringstillförsel. Ändå är undernäring hos patienter som vårdas på sjukhus ett vanligt förekommande problem och kan förekomma vid inskrivningstillfälletmen kan även utvecklas under vårdtiden. LÄS MER

 4. 4. Competing for Talents : How a company can work with employer branding and talent management to attract talents

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hannah Benon; Charlotte Jansson; [2016]
  Nyckelord :Employer branding; Talent Management; Employer brand management; employer value proposition; employer brand image; talents; talent pools; L Oreál;

  Sammanfattning : This case study examines how a company can work with employer branding and talent management in order to attract students. The study explores how these concepts can be combined in the joint activity and what the implications are of arranging such an activity. This is illustrated through the case competition Brandstorm, arranged by L’Oréal Group. LÄS MER

 5. 5. Upplysningsplikt vid försäljning av egendom

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Charlotte Jansson; [2016]
  Nyckelord :Upplysningsplikt; köprätt; fastighetsrätt.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : When selling property entails a variety of duties, both for the seller for the buyer. One of these duties of the seller is duty to provide information. For personal property is the duty of legislation laid dawn in law. But for real estate, it is only indirectly regulated within judicial error and error of right of disposition of a property unit. LÄS MER