Sökning: "Charlotte Jonsson"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Charlotte Jonsson.

 1. 1. Vad kännetecknar en genre? : En jämförande analys av jazzrock, bebop och progressiv rock

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Charlotte Jonsson; [2019]
  Nyckelord :Jazzrock; Fusion; Jazz; Rock; Genre; Musikanalys;

  Sammanfattning : Vilken musik som tillhör en genre kan i många fall uppfattas som en självklarhet, men vad är det som verkligen kännetecknar en specifik genre? Syftet med denna undersökning är att ta reda på vad som kännetecknar fusiongenren jazzrock, för att sedan jämföra denna med de snarlika genrerna bebop och progressiv rock. I tidigare forskning tas Lilliestam, Milkowski och Björnfots forskning upp, de har olika infallsvinklar. LÄS MER

 2. 2. Ideal: Digital. Framställningar av digitaliseringen och digitalt utanförskap i styrdokument som berör folkbibliotek

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Charlotte Johansen; Malin Jonsson; [2019]
  Nyckelord :digital development; digital exclusion; digital divide; WPR; public libraries; policy analysis; technological determinism; digitalt utanförskap; digitala klyftor; folkbibliotek; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The aim of our master thesis is to investigate and compare which representations of digital development and digital exclusion are present in policy documents that affects public libraries. By interrogating these representations we intend to explore their origin and possible consequences for society and public libraries, as well as for the individual. LÄS MER

 3. 3. Acceptabilitet avseende tal påverkat av speech sound disorder, kopplat till talavvikelser och olika lyssnargrupper

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Charlotte Carlsson; Matilda Jonsson; [2018-12-13]
  Nyckelord :acceptabilitet; speech sound disorder; audience response system; lyssnare; acceptability; listener;

  Sammanfattning : The aim of the study was to examine acceptability of different listeners regarding children with speech sound disorder (SSD) and to analyze which speech deviances that occurred most in speech with low degree of acceptability. Validity and reliability were tested regarding this study’s type of audience response system (ARS) measuring acceptability. LÄS MER

 4. 4. Hälsoprofilbedömning – Hur upplevs metoden och kan den påverka till livsstilsförändring? En studie gjord på tre fokusgrupper

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Linda Axelsson; Charlotte Tolentino Jonsson; [2011-03-02]
  Nyckelord :hälsoprofilbedömning; livsstilsförändring; hälsofrämjande arbete; hälsotest;

  Sammanfattning : Bland den vuxna befolkningen i Sverige har livsstilen försämrats avsevärt vilket harbidragit till att det hälsofrämjande arbetet fått en allt större roll i samhället. Ett led i dettaarbete är att undersöka hälsan för att kartlägga om man som individ är i behov av attförändra sin livsstil för att inte drabbas utav ohälsa. LÄS MER

 5. 5. Human resources outsourcing : att släppa kontrollen

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Mattias Hedman; Charlotte Skinnar; [2011]
  Nyckelord :Outsourcing; HR; Relationer;

  Sammanfattning : Titel: Human resources outsourcingHögskola: Mälardalens högskola VästeråsInstitution: Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.Ämne: Kandidatuppsats i företagsekonomi - FÖA300Författare: Mattias Hedman och Charlotte SkinnarHandledare: Ulla PetterssonSidoantal: 43Bilagor: 1Nyckelord: Outsourcing, HR, relationerSyfte: Uppsatsens syfte är att utifrån teorin analysera Fortums och Foras val inom HRO och hur de hanterar den. LÄS MER