Sökning: "Charlotte Lagergren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Charlotte Lagergren.

  1. 1. Liten mot Stor : - En studie om press i affärsrelationer

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

    Författare :Emelie Almqvist; Charlotte Dahlesson; Victor Lagergren; [2011]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Titel: Liten mot Stor: En studie om press i affärsrelationer Ämne: Företagsekonomi III – ledning och utveckling i handelsföretag, 30 hp Författare: Emelie Almqvist, Charlotte Dahlesson och Victor Lagergren Handledare: Christine Tidåsen   Bakgrund: Inköpsorganisationer har funnits länge och växer sig allt större på dagens marknader, därmed har de en stark position som har allt fler konkurrensfördelar gentemot andra aktörer. Detta bidrar till att inköpsorganisationerna erhåller makt i affärsrelationen till deras leverantörer, genom fördelaktiga avtal samt högre krav. LÄS MER