Sökning: "Charlotte Lilja"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Charlotte Lilja.

 1. 1. ”Hallå, det är jag som är patienten!” - En litteraturöversikt om barns delaktighet i vården

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Charlotte Klerfalk; Therese Lilja; [2017-07-03]
  Nyckelord :Delaktighet; kommunikation; barn; sjuksköterska; omvårdnad;

  Sammanfattning : En stor del av patienter inom vården utgörs av barn. Barn anses idag vara kompetenta individer vilka har rätt att ta del av information som rör dem. De har även rätt att uttrycka sina åsikter, vilka ska tas i beaktning utifrån ålder och mognad. Barnet står dock i beroendeställning till sina föräldrar såväl som till sjuksköterskan. LÄS MER

 2. 2. Förskoleklasserna natt och dag : En studie av tesen om en skolifierad förskoleklass

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT); Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Sofia Ihse; Charlotte Lilja; [2012]
  Nyckelord :förskoleklass; skolreform; skollik undervisning; förskolepedagogik; skolifiering;

  Sammanfattning : Bakgrunden till arbetet finns i skolreformens intentioner med förskoleklassen. En skolreform som sedan införandet 1998 föreskriver att förskolans pedagogik och skolans didaktiska inriktning ska mötas i förskoleklassen. LÄS MER

 3. 3. Accounting for Climate Change : Incorporating Externalities due to CO2 Emissions into Financial Statements

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Emelie Davidsson; Charlotte Lilja; [2012]
  Nyckelord :Climate Change; Externalities; Full Cost Accounting; Sustainability Reporting; Externaliteter; full cost accounting; hållbarhetsredovisning; klimatförändringar;

  Sammanfattning : The full cost of climate change is not accounted for in today’s financial reporting. Today’s sustainability reporting mainly consists of disclosures which do not affect any financial statement. If externalities were accounted for it would help stakeholders become aware of companies’ true sustainability. LÄS MER

 4. 4. Credit Granting Processes for Banks in Sweden : Differences in credit granting processes for households and companies

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Charlotte Lilja; Petersson Camilla; [2010]
  Nyckelord :credit granting process; mortgage; real estate; private property; kreditgivningsprocess; bolån; fastigheter; bostäder;

  Sammanfattning : The borrowers in the mortgage market consist of both households and companies. Themain source for financing a property weather it is a private property or a real estateproperty is a mortgage. When granting a mortgage the bank incurs a risk. LÄS MER