Sökning: "Charlotte Lundström"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Charlotte Lundström.

 1. 1. Shopper Mode- Shopper Marketing from a shopper perspective

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Charlotte Borgeke Nilsson; Caroline Lundström Ek; [2012]
  Nyckelord :Apoteket Hjärtat; Swedish pharmacy market; Shopper Marketing; shopper perspective; shopper mode; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: Shopper Mode - Shopper marketing from a shopper perspective Date of the Seminar: Lund, 2012-05-30 Course: BUSN29. Master thesis Authors: Charlotte Borgeke Nilsson & Caroline Lundström Ek Advisor: Karin Alm Keywords: Shopper Marketing, shopper perspective, shopper mode, Swedish pharmacy market, Apoteket Hjärtat The thesis purpose: The purpose of this research is to contribute to a greater understanding and new knowledge in the conceptual area of Shopper marketing from a shopper's perspective Today, there is not much available research of the shoppers’ perspective of Shopper marketing. LÄS MER

 2. 2. Chefers syn på master utbildade sjuksköterskor

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Carina Johansson; Charlotte Storberget-Lundström; [2009]
  Nyckelord :Academically; Nurses; Professional; Degree of master; Sjuksköterskans akademisering; Profession; Master magisterutbildning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Hur redovisas miljöansvar i flygbranschen - En studie av de sex största aktörerna i Europa

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Charlotte Lundström; Karolin Ragnarsson; [2008-01-31]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Begreppet Corporate Social Responsibility kan delas upp iekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter. I takt med det växande klimathotet ökartrycket på företag att redovisa för de miljömässiga aspekterna. LÄS MER