Sökning: "Charlotte Noack Löf"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Charlotte Noack Löf.

  1. 1. Att leva med Multipel Skleros : På vinst och förlust

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV; Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV

    Författare :Lovisa Gustafsson; Charlotte Noack Löf; [2012]
    Nyckelord :multipel skleros; erfarenheter; självbild; förluster; tillgångar; perspektiv;

    Sammanfattning : Bakgrund:Multipel skleros är en kronisk sjukdom som vanligen debuterar i tidig medelålder. Incidensen i Sverige är relativt hög. Symtomen är neurologiska och kommer i skov eller kontinuerligt över tid. LÄS MER