Sökning: "Charlotte Norman"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Charlotte Norman.

 1. 1. Study of a Sauropod Dinosaur Vertebra Found in the Kimmeridgian of Cricqueboeuf (Normandy, France)

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Charlotte André; [2018]
  Nyckelord :Sauropoda; Dinosaurs; Vertebra; Kimmeridgian; Normandy; France; Sauropod; dinosaurie; ryggkota; Kimmeridgian; Normandie; Frankrike;

  Sammanfattning : In 1999 a Kimmeridgian age vertebra of a sauropod dinosaur was discovered directly in a layer of clays from Cricqueboeuf in Normandy, France. The vertebra is now located at the Paleospace museum and was part of an inventory in 2015 as well as the subject of this Master thesis. LÄS MER

 2. 2. Den relationella estetiken till Sverige. Hur begreppet relationell estetik tas emot i en svensk konstkontext.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Ann-Charlotte Glasberg Blomqvist; [2017-10-05]
  Nyckelord :relational aesthetics; discourse; the 1990’s; Swedish contemporary art; reality;

  Sammanfattning : The thesis examines how and when the concept of relational aesthetics, coined by curator Nicolas Bourriuad, was introduced and established in Sweden in the 1990s. By researching art magazines and daily newspapers, I look at how the concept became effective in a Swedish art context. LÄS MER

 3. 3. Product design and development of a movable and removable plate

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Charlotte Gunsjö; Niklas Johansson; [2014]
  Nyckelord :Removable; Movable; Footplate; Design; Product development; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This project was performed in collaboration with ArjoHuntleigh’s Innovation Centre in Malmö, Sweden, from January 2014 to June 2014. The objective of the thesis was to design and develop a movable or removable plate/shelf. LÄS MER

 4. 4. Lite flum har ingen dött av, eller? : En analys av ett projekt i Bild år 9 vid Stockholms Bild- och formklasser

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Institutionen för Bildpedagogik (BI)

  Författare :Ann-Charlotte Säfbom; [2012]
  Nyckelord :Projektarbete; Estetiska lärprocesser; Socialkonstruktionism; Kritisk diskursana-lys.;

  Sammanfattning : Abstrakt Den här studiens syfte har varit att undersöka det arbetssätt Stockholms Bild- och formklasser bedriver och synliggöra vilka kunskaper och förmågor eleverna får med sig. Undersökningen bygger dels på elevrapporter, dels på fotografier som tagits under projektets gång. LÄS MER

 5. 5. Nurses and Tuberculosis- Education for life

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Charlotte Lundin; Lina Norman; [2009]
  Nyckelord :Patient education; Tuberculosis; Nurses; South Africa; Interviews; Questionnaires;

  Sammanfattning : Syfte: I denna kvantitativa och kvalitativa studie var syftet att inhämta förståelse för sjuksköterskor som arbetar med att undervisa tuberkulospatienter och deras kunskap om tuberkulos. Syftet var även att undersöka sjuksköterskestudenters kunskap om tuberkulos. LÄS MER