Sökning: "Charlotte Nygren"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Charlotte Nygren.

 1. 1. The Importance of Gender Structures for Characters in Pride and Prejudice

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Matilda Nygren; [2018]
  Nyckelord :history; gender performance; norm; Jane Austen; Pride and Prejudice;

  Sammanfattning : Abstract My research questions are: why are there differences in how the four characters (Mr Collins, Charlotte, Lady Catherine de Bourgh and Mary) react to and adapt themselves to the social definitions of male and female roles? What were the social ideas about gender roles in the 18th century and how are these connected to the expressions and actions of my characters? How are the differences significant to the plot and the story of the four characters mentioned above; in other words, what are the consequences of the differences in their social life? As method in writing this essay I have used the primary source Pride and Prejudice, Judith Butler’s theory of gender performativity and secondary sources such as different kinds of books and articles. These sources helped me to understand what it was like to live in the 18th century. LÄS MER

 2. 2. Pain modulation in patients with chronic lumbar myalgia : An experimental study

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Karin Nygren; Charlotte Glimstedt; [2013]
  Nyckelord :Chronic low back pain; myalgia; presure pain thresholds; static contraction; endogenous pain modulation; exercise; Kronisk ländryggssmärta; myalgi; smärttröskel för tryck; statisk kontraktion; kroppsegen smärtmodulering; träning;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka hur statisk muskelkontraktion och cold pressor test påverkar kroppsegna smärtreglerande system (”Exercise induced analgesia” (EIA) och ”Conditioned pain modulation” (CPM)) hos patienter med kronisk ländryggssmärta kännetecknad av lumbal myalgi (LM) jämfört med friska kontroller. Försökspersoner och metod: Tjugosex friska köns- och åldersmatchade personer och tjugosex LM-patienter deltog. LÄS MER

 3. 3. Benförlängning på barn : Sju föräldrars upplevelser under vårdprocessen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Charlotte Nygren; Malin Karlsson; [2012]
  Nyckelord :children; limb lenghtening; parents; nursing; experience; barn; benförlängning; föräldrar; omvårdnad; upplevelser;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNINGBakgrund: Benförlängning har hjälpt många barn att få lika långa ben. Det är en tidskrävande och ofta en smärtsam procedur att genomgå denna behandling. Ett fåtal studier visar barns upplevelser av att ha genomgått benförlängning. LÄS MER

 4. 4. Funktionshindrades situation vid anställningsförfarandet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Linda Nygren; Charlotte Larsson; [2005]
  Nyckelord :diskriminering; medfinansiering; högriskskydd; funktionshinder; anställning; rekrytering; upplysningsplikt; arbetssökande; hälsotest; co-financing; functional disability; employment; recruiting; job seeker; medical check-up; discrimination.; Juridical science; Rättsvetenskap; juridik; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Arbetsmarknaden är idag ansträngd. Faktorer såsom effektivisering av organisationer, skepsis mot att nyanställa samt hög arbetslöshet medför att konkurrensen om arbetena har ökat. Därtill är sjukskrivningstalet högt. LÄS MER