Sökning: "Charlotte Pedersen"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Charlotte Pedersen.

 1. 1. Men, Machos and Masculinity – A Qualitative Study on how Bolivian Women’s Organizations Approach Gender and Masculinities

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Charlotte Pedersen; [2020]
  Nyckelord :feminism; indigeneity; masculinity norms; hegemonic masculinity; patriarchy; gender equality; machismo; decolonial feminism; new masculinities; Bolivia.; Social Sciences;

  Sammanfattning : This paper examines understandings of gender with an emphasis on masculinities among Bolivian feminist and women´s organizations. The specific aim has been to find out to what extent their understandings of gender include masculinities, and if so, what are their agendas and political positionings in relation to their work with men and boys. LÄS MER

 2. 2. Collective Action in Response to an Environmental Disaster – A Case Study of the 2016 Social Movement in Chiloé, Chile

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Charlotte Pedersen; [2017]
  Nyckelord :Social Movements; Chiloé; Red Tide; Collective Action; Environmental Conflict; Salmon Industry; Artisanal Fishermen; Environmentalism; Environmental Crisis.; Social Sciences;

  Sammanfattning : In early 2016, a toxic algae bloom emerged along the coastline of Chiloé archipelago in southern Chile. Shortly thereafter, locals spotted dead animals – ranging from mussels, to penguins and whales – washed ashore along the beaches. LÄS MER

 3. 3. Särskoleinskrivna elever i grundskolans matematikundervisning - En etnografiinspirerad studie på tre olika högstadieskolor

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Ann-Charlotte Larsson; Pernilla Pedersen; [2015-11-10]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vi har valt att skriva om integrering av särskoleelever i vanlig grundskola och tittat speciellt på hur detta går till i matematikundervisningen. Allt fler särskoleelever läser integrerat i vanlig grundskola och problemet är att alla lärare inte har utbildning eller kompetens för att arbeta med dessa elever. LÄS MER