Sökning: "Charlotte Schulz"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Charlotte Schulz.

 1. 1. McDonald’s Brand Revitalization Strategy – Big Brands Will Never Die

  L3-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Linda Miksch; Ailien Nguyen; Charlotte Schulz; [2018]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Disconnect to Reconnect: The Phenomenon of Digital Detox as a Reaction to Technology Overload

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Linda Miksch; Charlotte Schulz; [2018]
  Nyckelord :Digital detox; technology impacts; technology consumption; technology reduction; technology addiction; digital overuse; consumer behavior; self-control; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose The purpose of this study is to understand young adults’ practicalities of digital detoxing and the respective motivations to act upon these actions. Therefore, this research aims to create knowledge about what young adults do to actively detox from the digital technology and to understand their Motivations behind. LÄS MER

 3. 3. Ensam Ute : Att placera offentlig skulptur

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper, KV

  Författare :Sandra Högfeldt; [2009]
  Nyckelord :Charlotte Gyllenhammar; Anders Marner; Göran Sonesson; referentialitetsbegreppet; offentlig konst;

  Sammanfattning : I uppsatsen redogörs för hur processen kring offentlig skulptur kan gå till, med Borås kommun och Charlotte Gyllenhammars skulptur Ute (2004) som exempel. Uppsatsen innehåller en redogörande del om organisationen kring inköp av offentlig skulptur samt en undersökande del vad gäller det specifikt valda fallet. LÄS MER