Sökning: "Charter"

Visar resultat 1 - 5 av 386 uppsatser innehållade ordet Charter.

 1. 1. Sanctions equal acts of aggression? : A study of the EU sanctions regime targeting the Russian Federation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Matyas Mitro; [2022]
  Nyckelord :international law; sanctions; acts of aggression; third-party countermeasures; economic aggression; EU; Russia;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to examine whether the European Union’s (EU) sanctions regime currently targeting the Russian Federation could be regarded as an act of aggression according to international law.  The thesis discusses acts of aggression as they are defined in accordance with the Charter of the United Nations (UN Charter), the jurisprudence of the International Court of Justice (ICJ), the International Criminal Court (ICC) and in accordance with the 2001 Draft Articles of the International Law Commission. LÄS MER

 2. 2. Från idé till kölsträckning : En kartläggande studie om det arbete som ligger bakom en beställning av ett fartyg

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Sebastian Rosengren Armata; Philip Gundersvik; [2022]
  Nyckelord :Ship construction; new construction; market analysis; pre-construction meeting; Fartygsbyggnation; nybyggnation; marknadsanalys; nybyggnadsmöte;

  Sammanfattning : Det finns många internationella krav som ställs på ett fartyg genom FN:s internationella organ IMO, i och med intågandet av en mer humanistisk syn på sjömannen samt samhällets gröna omställning regleras en styrd bransch ytterligare. I det moderna globala samhället där länder är direkt beroende utav varandra genom export och import av diverse varor så finns också en hög efterfrågan på kostnadseffektiv och välorganiserad transport – både på spotmarknad och linjefart liksom godstrafik och passagerartrafik. LÄS MER

 3. 3. External Migration Control Measures and Ill-Treatment of Migrant Women: On the Responsibility of the EU and the Member States Under the EU-Charter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Pelle Flood; [2022]
  Nyckelord :EU Law; International Human Rights Law; Externalization; EU-Charter; Charter of Fundamental Rights; Migration; Ill-treatment; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Through the external dimension of the EU migration policy, the EU and its member states have increasingly employed externalization measures as a means of stemming the irregular migration flows that reach the external borders of the Union. The measures are characterized by domestic conduct with extraterritorial effect leading to increased migration control in the third countries targeted by these measures. LÄS MER

 4. 4. Safe Countries or Systematic Assessments? - A critical investigation of the safe country of origin concept in the CEAS and the national implementation in Sweden in relation to the right to asylum

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sofia Ekberg; [2022]
  Nyckelord :Migration law; asylum law; EU law; Swedish migration law; human rights; CEAS; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Safety has always been a prominent concept within asylum law for the assessment of international protection. However, as the CEAS has developed immensely the past years, moving towards a paradigm shift of increasingly restrictive migration policies; the use of safety has evolved accordingly. LÄS MER

 5. 5. Energi och hållbarhet – Ett trilemma? En framing-analys av hur Energistadgefördraget ska anpassas till EU:s Gröna Giv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Alexander San; [2022]
  Nyckelord :Europeiska unionen; energi; klimat; Energistadgefördraget; EU:s gröna giv; framing-analys; energitrilemma; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This essay discusses the European commission’s and the European parliament’s framing of how the Energy charter treaty (ECT) should be adapted to the EU’s European Green deal. A framing analysis is used to describe how different actors try to frame the policy process. LÄS MER