Sökning: "Chatrine Sandstedt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Chatrine Sandstedt.

  1. 1. Den sexuellt våldsutsatta kvinnan och sjukvården. Upplevelsen av ett mellanmänskligt möte

    C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

    Författare :Ulrika Lindqvist; Chatrine Sandstedt; [2008-04-16]
    Nyckelord :Våldtäkt; Omvårdnad;

    Sammanfattning : Program/kurs/kurskod/ Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng/kursbeteckning: Omvårdnad – eget arbete/OM2240/SPN9.... LÄS MER