Sökning: "Chattbottar"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet Chattbottar.

 1. 1. Mänskliga Designsignaler i Chattbottar : En undersökning om de möjligheter chattbottar kan erbjuda och om mänskliga designsignaler har en påverkan på kundnöjdheten och kundupplevelsen inom kundtjänst

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Jeffrey Dominic Tuazon Tepico; [2022]
  Nyckelord :Chatbot; human design cues.; chattbott; kundtjänst; mänskliga designsignaler; antropomorfism; kundupplevelse; kundnöjdhet;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa undersökning har haft som mål att ta reda på vilka möjligheter chattbotten som teknik kan bidra med inom kundtjänst och om mänskliga designsignaler i chattbottar kan bidra till bättre kundupplevelse och kundnöjdhet. Syftet är att skapa en förståelse kring vilken inverkan mänskliga designsignaler har på kundupplevelsen och kundnöjdhet och om dessa mänskliga designsignaler har en större påverkan i jämförelse med en chattbott utan mänskliga designsignaler. LÄS MER

 2. 2. Optimering av en chattbot för det svenska språket

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Mohammed Mutaliev; Ibrahim Almimar; [2021]
  Nyckelord :Chatbots; machine learning; natural language processing; tokenization; feature extraction; classification; word embeddings; transformers; Chattbottar; maskininlärning; naturlig språkbearbetning; tokenisering; känneteckensextrahering; klassificering; ordinbäddningar; transformatorer;

  Sammanfattning : Chattbotutvecklare på Softronic använder i dagsläget Rasa-ramverket och dess standardkomponenter för bearbetning av användarinmatning. Det här är problematiskt då standardkomponenterna inte är optimerade för det svenska språket. LÄS MER

 3. 3. Kan jag hjälpa dig?  : En jämförelse av upplevd kompetens och pålitlighets påverkan på tillit till chattbottar och mänsklig chatt inom kundservice

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Terese Andersson; Filip Sari-Sarraf; [2020]
  Nyckelord :Tillit; Kompetens; Pålitlighet; Chattbott; Kundservice;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker användares upplevda kompetens och pålitlighet gentemot chattbottar jämfört med mänsklig chatt inom kundservice och dess påverkan på upplevd tillit, med fokus på privatbanker. Genom kvalitativa intervjuer med tio informanter undersöktes påverkan på upplevd kompetens och pålitlighet genom informanternas åsikter rörande att få rätt svar, att bli missförstådd, att konsekvent få rätt svar och säker hantering av personlig information. LÄS MER

 4. 4. Att utveckla en chattbot med Rasa

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :William Ganrot; Paul Johansson; [2020]
  Nyckelord :chattbot; rasa; virtual assistant; ai assistant;

  Sammanfattning : Världen blir alltmer digitaliserad och i med det, utvecklas nya metoder för att kunna underlätta arbetet för oss människor med automatiserade system som bland annatkontrolleras av AI (artificiell intelligens). Nya utmaningar står inför dörren för att fåsamhällen att anpassa sig till den nya framtiden. LÄS MER

 5. 5. Chatbot : The future of customer feedback

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Kevin Hoang Dinh; [2020]
  Nyckelord :Chatbot; feedback; Natural Language Processing;

  Sammanfattning : This is a study about how to convert a survey to a chatbot and distribute it to various communication channels to collect feedback to improve themselves. What would be the most convenient way to gather feedback? Our daily lives are becoming more and more dependent on digital devices every day. LÄS MER