Sökning: "Chavez"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade ordet Chavez.

 1. 1. RISC-V Thread Isolation : Using Zephyr RTOS

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Gustav Midéus; Antonio Morales Chavez; [2020]
  Nyckelord :RISC-V; memory protection; embedded systems; thread isolation; real-time operating system RTOS ; IoT; RISC-V; minnesskydd; inbyggda system; trådisolering; RTOS; IoT;

  Sammanfattning : Many embedded systems lack a memory management unit (MMU) and thus often also lack protection of memory. This causes these systems to be less robust since the operating system (OS), processes, and threads are no longer isolated from each other. LÄS MER

 2. 2. The Power of the Spoken Word - A case study on Hugo Chávez's rhetorical impact on social conflicts in Venezuela

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Mari Wallin; [2020]
  Nyckelord :Chávez; discourse; Latin America; left-wing; populism; rhetoric; social conflict; Venezuela; Law and Political Science;

  Sammanfattning : With the rise from populism over the last few decades, one can observe an increase in the violent clashes connected to populists. However, this seems to be in coherence with the right-wing side mostly, because the left-wing side gets forgotten in the calculations over conflict together with populism. LÄS MER

 3. 3. Legitimacy During Coup Attempts: : A comparative study about the US media framing of coup attempts in Venezuela (2002) and Turkey (2016)

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik; Högskolan Väst/Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik

  Författare :Attila Atik; Jean Jabbour; [2019]
  Nyckelord :US media; Chavez-Venezuela; Erdogan-Turkey; coup attempts; Legitimacy; Framing.;

  Sammanfattning : This study aims to describe and compare the differences and similarities for US mainstream media’s representation of two different coup attempts by using Robert Entman’s Framing theory in terms of legitimacy. The chosen cases are the coup attempt in Turkey (2016) which is an US ally, having a right-wing government and the coup attempt in Venezuela (2002) which has a strained relationship with the US and having left-wing government. LÄS MER

 4. 4. Vård av äldre patienter med typ 2 diabetes i hemsjukvården - Distriktssköterskors perspektiv

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Bellami Maier Chavez; Elina Öhman; [2019]
  Nyckelord :district nurse; home care; nursing; qualitative study; type 2 diabetes; diabetes typ 2; distriktssköterska; hemsjukvård; kvalitativ studie; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 2 är en av västvärldens vanligaste och växande folksjukdomar. I tidigare forskning framkommer det att den äldre befolkningen med diabetes lever allt längre och är ofta multisjuka. Detta ställer högre krav på distriktssköterskan och ökar komplexiteten i omvårdnaden i hemmet. LÄS MER

 5. 5. Att förneka en kris - Spiralmodell med 5 faser applicerad på Venezuela åren 2013-2018

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Julia Forsberg; Caroline Tham Johansson; [2019]
  Nyckelord :Demokrati; FN; Mänskliga rättigheter; Spiralmodell; Venezuela; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det är nu 3 miljoner människor som flytt från Venezuela. Detta är till följd av den stora bristen på mat och medicin samt en hyperinflation som gjort att en vanlig lön förlorat sitt värde. Venezuela var tidigare ett av de rikaste länderna i regionen tack vare sina stora oljereserver. LÄS MER