Sökning: "Cheap Monday"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Cheap Monday.

 1. 1. Remanufacturing business model experimentation in fashion and textiles : Learnings from a pilot project.

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Caroline Hoehn; Laetitia Muriel Herzog; [2019]
  Nyckelord :Business Model Experimentation; Business Model Innovation; Circularity; Remanufacturing; Value Theory;

  Sammanfattning : Adapting a circular system through business model experimentation can generate profit and sustainable growth for fashion firms. Business model experimentation explores novel opportunities to be at the forefront of transforming existing markets. LÄS MER

 2. 2. Genusidentitet och brand image - en studie av konsumenter och varumärken

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anja Broman; Mimmi Praks; [2014]
  Nyckelord :genusidentitet; genus; konsumenter; identitet; brand image; varumärkesidentitet; klädmärken; stil; brand identity; identity; consumers; gender; gender identity; clothing brands; style; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte Uppsatsens syfte är att belysa förhållandet mellan varumärkens och konsumenters genusidentitet och brand image för att därmed bidra till teoribildningen kring begreppet brand image. Metod Studien ämnar skapa en förståelse utifrån konsumenters perspektiv snarare än att förklara dem. LÄS MER

 3. 3. ...And who sewed your clothes? : Alienation in the time of division of labour – A Marxist analysis on two contemporary Swedish fashion brands

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Centrum för modevetenskap

  Författare :Judith Katharina Nyfeler; [2012]
  Nyckelord :alienation; estrangement; Corporate Social Responsiblity CSR ; fashion; supply chain; division of labour; branding narratives;

  Sammanfattning : This thesis deals with questions of Marx’s concept of alienation in regards to the semi-aware state of it in contemporary society. In the fashion industry, one of the most globalised businesses, the supply chains are getting larger, tasks are being outsourced and labour is divided on several dozens of workers involved, relationships are socially and geographically dispersed. LÄS MER

 4. 4. Varumärkesbyggande i nyetablerade företag : en fallstudie av Sail Racing och Cheap Monday

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

  Författare :CHRISTIN RUTGERSSON; ANNA BERNE; [2010]
  Nyckelord :varumärke; varumärkesimage; varumärkesbyggande; varumärkesidentitet;

  Sammanfattning : Som en följd av globaliseringen, har antalet aktörer inom den textila sektorn ökat drastiskt. På så vis har konkurrensen mellan företag hårdnat och varumärket har utvecklats till ett viktigt konkurrensmedel. Nyetablerade företag har numera svårt att skapa en långvarig position på marknaden. LÄS MER

 5. 5. Varumärkesbyggande i nyetablerade företag : en fallstudie av Sail Racing och Cheap Monday

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

  Författare :CHRISTIN RUTGERSSON; ANNA BERNE; [2010]
  Nyckelord :brand; brand image; brand building; brand identity;

  Sammanfattning : Som en följd av globaliseringen, har antalet aktörer inom den textila sektorn ökat drastiskt. På så vis har konkurrensen mellan företag hårdnat och varumärket har utvecklats till ett viktigt konkurrensmedel. Nyetablerade företag har numera svårt att skapa en långvarig position på marknaden. LÄS MER