Sökning: "Chefsprogrammet 2000-2002"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade orden Chefsprogrammet 2000-2002.

 1. 1. NATO operativa planeringsmodell (GOP) prövad i operation Weserübung-nord

  L3-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Jan Rahmström; [2002]
  Nyckelord :Operational art Military science ; Operationskonst militärväsen ; Uppsatser; Chefsprogrammet; Chefsprogrammet 2000-2002;

  Sammanfattning : C-uppsats som avhandlar de centrala begreppen i Guidelines for Operational Planning(GOP) (Centre of Gravity, Decisive Points, Direct and Indirect Approach, Culmination,Manoeuvre, Temp, Operational pause och Lines of operation) granskat i ett historisktperspektiv.Uppsatsen försöker verifiera hypotesen att Guidelines for operational planning (GOP)centrala begrepp fungerar och är applicerbara på alla operationer. LÄS MER

 2. 2. Storbritanniens, Tysklands och Frankrikes väg efter Helsinki Headline Goal : en studie i nationella strategier

  L3-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Stefan Forsell; [2002]
  Nyckelord :EU; Frankrike; Krishantering; Storbritannien; Tyskland; Uppsatser; Chefsprogrammet; Chefsprogrammet 2000-2002;

  Sammanfattning : 1999 överenskom den Europeiska Unionen om Helsinki Headline Goal (HHG). ”HHG” gav ett antalförmågor för krishantering som Unionen skall disponera 2003. Denna uppsats analyserar huröverenskommelsen om ”HHG” påverkat Storbritanniens, Tysklands och Frankrikes strategi ochförsvarsmaktsstruktur. LÄS MER

 3. 3. Framtida lufthot mot Sverige

  L3-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Michael Reberg; [2002]
  Nyckelord :Weapons of mass destruction; Guided missiles; Military-technology; Luftvärn; Luftförsvar; Kryssningsrobotar; Robotvapen; UAV; Ballistik; Missiler; Massförstörelsevapen; Sverige; Uppsatser; Chefsprogrammet; Chefsprogrammet 2000-2002; Chefsprogrammet teknik 2000-2002; Militärteknik;

  Sammanfattning : Uppsatsen diskuterar möjliga lufthot mot Sverige i dag och i framtiden intill ca 2020 ur ett teknisktperspektiv, samt föreslår att kryssningsrobotar samt autonoma substridsdelar från dessa bör varadimensionerande för utformningen av det svenska luftförsvaret.Stridsdelar med såväl konventionella-, massförstörelse-, som möjliga framtida vapen behandlas. LÄS MER

 4. 4. Ryssland/Kaliningrad och den Europeiska Unionen utifrån ett geopolitiskt perspektiv

  L3-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Claes Naréus; [2002]
  Nyckelord :Kaliningrad; Ryssland; EU; Geopolitik; Uppsatser; Chefsprogrammet; Chefsprogrammet 2000-2002;

  Sammanfattning : I denna uppsats har jag analyserat Ryssland och Kaliningrads län. Detta har gjorts i förhållande till denEuropeiska Unionen och ett geopolitiskt perspektiv. Geopolitisk teori har tjänat som ett analytisktverktyg då det gäller att studera Kaliningrads förhållande till den centrala federativa makten i Moskva. LÄS MER

 5. 5. Logistikens operativa betydelse under Koreakriget, 1950-1953

  L3-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Jöran Palm; [2002]
  Nyckelord :Logistik; Koreakriget 1950-1953; Uppsatser; Chefsprogrammet; Chefsprogrammet 2000-2002;

  Sammanfattning : This essay looks in to the logistics operational significance during the Korean war,1950-1953. The purpose is to give an orientation about how the logistical functioninfluenced the events during the Korean war. Aiming on the investigation anddescription of the logistical organisation and it’s consistency on operations. LÄS MER