Sökning: "Chefsprogrammet 2001-2003"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade orden Chefsprogrammet 2001-2003.

 1. 1. De nya krigens strategiska karaktärsdrag

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Sten Arve; [2004]
  Nyckelord :Strategi; Försvarsdoktriner; Sverige; Storbritannien; Asymmetrisk krigföring; Uppsatser; Chefsprogrammet; Chefsprogrammet 2001-2003;

  Sammanfattning : Utgångspunkt för uppsatsen är de nya krigen och deras strategiska karaktärsdrag. Syftet är att seom dessa ligger till utgångspunkt för svensk och brittisk militärstrategisk doktrin. LÄS MER

 2. 2. Krigsspel i beslutsprocessen

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Mattias Ardin; [2004]
  Nyckelord :Planning; Krigsspel; Spel; Planering; Uppsatser; Chefsprogrammet; Chefsprogrammet 2001-2003;

  Sammanfattning : I den svenska försvarsmakten har på senare år, bland annat i samband med attSverige börjat nyttja NATO:s ”Guidelines for Operational Planning”, intresset för spel ökat bådepå Försvarshögskolan och inom Försvarsmakten. Denna uppsats syftar till att undersöka hurkrigsspel kan bedrivas för att stödja framtagandet av en stridsplan samt sedan att pröva planeninnan den sätts i verket. LÄS MER

 3. 3. En analys av uppdrag ur ett uppdragstaktiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Joakim Martell; [2003]
  Nyckelord :Uppdragstaktik; militära operationer; Uppsatser; Chefsprogrammet; Chefsprogrammet 2001-2003;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att utifrån temat ledning i krig klarlägga den uppdragstaktiskametoden och innebörden av ett uppdrag ur ett svenskt perspektiv.Uppsatsen behandlar slutsatser från uppdragstaktiken och hur uppdrag bör formuleras för attoptimera effekterna av uppdragsbaserad ledning. LÄS MER

 4. 4. Det norske konseptet for nettverksbasert forsvar : en organisasjonsteoretisk mangtydighet

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Jon Leistad; [2003]
  Nyckelord :Military leadership; Militär organisation; Nätverksbaserat försvar; Militärt ledarskap; Norge; Uppsatser; Chefsprogrammet; Chefsprogrammet 2001-2003;

  Sammanfattning : Den norske Forsvarssjefen har i tre tekster presentert den norske tilnærmingentil nettverksbasert forsvar (NbF). Tekstene beskriver de funksjonelleelementene, operasjonsmetoder, kommando- og arbeidsprosesser og detteoretiske grunnlaget for nettverksbasert forsvar. LÄS MER

 5. 5. Offensiva informationsoperationer : en nödvändig svensk förmåga?

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Anders Svensson; [2003]
  Nyckelord :Informationskrigföring; Manöverkrigföring; Uppsatser; Chefsprogrammet; Chefsprogrammet 2001-2003;

  Sammanfattning : Regeringens uppdrag till FM avseende militära informationsoperationer(MIO) är tydligt. FM skall bygga upp en kompetens, omfattande metoderför skydd, planering och genomförande av MIO. LÄS MER