Sökning: "Chefsprogrammet 2004-2006"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden Chefsprogrammet 2004-2006.

 1. 1. Tillfälligt sammansatta förband : en studie av tyska stridsgrupper för att undersöka hur och med vad de olika stridsgrupperna var organiserade under andra världskriget

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Lars Henåker; [2006]
  Nyckelord :Tyskland; Andra världskriget 1939-1945; Chefsprogrammet; Chefsprogrammet 2004-2006; Uppsatser;

  Sammanfattning : Under andra världskriget kom tyskarna att använda sig av tillfälligtsammansatta förband. Många av dessa tillfälligt sammansatta förband stred inom ramenför division och skapades oftast också ur dem. Från 1939 och ända till slutet av krigetanvändes så kallade kampfgruppen för att lösa olika uppgifter. LÄS MER

 2. 2. Kina : ett hot mot USA?

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Stefan Sandin; [2006]
  Nyckelord :Threat images; Security policy; China; Hotbilder; Säkerhetspolitik; Kina; USA; Chefsprogrammet; Chefsprogrammet 2004-2006; Uppsatser;

  Sammanfattning : Kina, ett expansivt land i centrala Asien, har genomgått stora förändringar sedan Andravärldskriget. Har den förändringen skapat en uppfattning i USA att Kina kan ses som ett hot?Syftet med uppsatsen är att undersöka hur den officiella hotbilden av Kina skildrats i USAunder åren 1991-2006. LÄS MER

 3. 3. Studerandeinflytande i officersutbildningssystemet

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Per Samuelsson; [2006]
  Nyckelord :Armed Forces; Officers; Utbildning; Officerare; Chefsprogrammet; Chefsprogrammet 2004-2006; Uppsatser;

  Sammanfattning : Utredningen har sitt ursprung i ett uppdrag givet av Försvarsmakten till FHS att utreda formernaför studerandeinflytande i officersutbildningssystemet med anledning av att FHS även fått programansvarför yrkesofficersutbildningen.Syftet har varit att lämna ett förslag på ett för hela officersutbildningen sammanhållet system förstuderandeinflytande och en plan för dess implementering. LÄS MER

 4. 4. Hur svenska internationella förbandschefer övas - och hur det svarar mot framtidens krav?

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Anders Högrell; [2006]
  Nyckelord :Utbildning; Militära operationer; Chefsprogrammet; Chefsprogrammet 2004-2006; Uppsatser; Internationella aspekter;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur Sverige utbildar, tränar och övar förbandschefer införinternationella insatser och på vilket sätt som Försvarsmakten tar tillvara erfarenheter efter insatser. Bakgrundtill uppsatsen är den förändrade omvärldsbilden och Försvarsmaktens ökande engagemang utomlandsdå det är en av dess fyra huvuduppgifterUppsatsarbetet har bedrivits med en kvalitativ inriktning och en induktiv slutledningsmetod. LÄS MER

 5. 5. Kan obemannade undervattensfarkoster förbättra ubåtens förmågor?

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Lars Flygar; [2006]
  Nyckelord :Military-technology; Ubåtar; Obemannade farkoster; Uppsatser; Chefsprogrammet; Chefsprogrammet 2004-2006; Chefsprogrammet teknik 2004-2006; Militärteknik;

  Sammanfattning : Denna uppsats ger ett bidrag till frågeställningen runt hur en obemannad undervattensfarkost (UUV) kan ge operationsfördelar för en konventionell ubåt. Uppsatsen grundar sig på en analys av den amerikanska flottans UUV-planer samt en operativ kommersiell undervattensfarkost (HUGIN) från företaget Kongsberg i Norge. LÄS MER