Sökning: "Chefsprogrammet"

Visar resultat 1 - 5 av 362 uppsatser innehållade ordet Chefsprogrammet.

 1. 1. Vad villkorar kunskapsöverföringsprocessen vid kompetensutvecklingsinsatser? -en kvalitativ studie av två offentliga verksamheter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Emma Edén; Gabriella Sjöstrand; [2015-03-10]
  Nyckelord :kunskapsöverföring; kompetens; tyst kunskap; explicit kunskap; motivation;

  Sammanfattning : I följande studie studeras kunskapsöverföring med fokus på hur två offentliga verksamheter valt att tillvarata den tysta kunskapen genom kompetensutvecklingsinsatser i form av chefsprogram. Vidare undersöker studien hur programdeltagarna motiveras att delta i programmet samt den process som kunskapsöverföringen innebär. LÄS MER

 2. 2. Infanteri : det bortglömda vapnet

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Anders Svensson; [2009]
  Nyckelord :Infantry; Education; Tactics; Infanteri; Utbildning; Taktik militärväsen ; Markstridskrafter; Chefsprogrammet Chefsprogrammet 2007-2009; Uppsatser;

  Sammanfattning : Utgående från inriktningen i Försvarsmaktens underlag för regeringens försvarspolitiskaproposition 2009, är vi enligt min mening på väg mot en tyngdpunktsförskjutning när det gällerförmåge- och förbandsutveckling, dels genom prioritet mot insatser med markoperativ tyngdpunktmen också avsevärt ökad förmåga och volym när det gäller s.k. LÄS MER

 3. 3. En relation med problem : problematiken kring den politiska styrningen av Försvarsmakten

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Erik Bergkvist; [2009]
  Nyckelord :Defence; Sweden; Planning; Försvaret; Planering; Sverige; Chefsprogrammet; Chefsprogrammet 2007-2009; Uppsatser;

  Sammanfattning : Denna uppsats på C-nivå, som en del av Försvarshögskolans Chefsprogram, har som syfte att bidra till en ökad förståelse för styrningsproblematiken och den problematiska relationen mellan statsmakten och Försvarsmakten. Den huvudsakliga metoden i denna uppsats empiridel är en form av kvalitativ textanalys av regeringens Planeringsanvisningar för Försvarsmaktens budgetunderlag och det dokument som kommunicerar med denna vilken är Försvarsmaktens budgetunderlag för att undersöka om det finns missförståelse mellan av statsmakten ställd uppgift och av Försvarsmakten uppfattad uppgift. LÄS MER

 4. 4. CAS och folkrätt : hur undviks att CAS i fredfrämjande insatser inte genomförs i enlighet med Sveriges folkrättsliga förpliktelser rörande skydd för individen?

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Henrik Gustafsson; [2009]
  Nyckelord :Close air support; International law; Air force; Sweden; Närflygunderstöd; Folkrätt; Flygvapnet; Sverige; Chefsprogrammet; Chefsprogrammet 2007-2009; Uppsatser;

  Sammanfattning : Under första hälften av 2000-talet blev det aktuellt för svenska flygvapnet att öva för att utföraflygunderstöd till markförband, bl.a. genom skapande av ett s.k. LÄS MER

 5. 5. En jämförelse mellan krigsvetare och Försvarsmakten avseende synen på egenskaper och karaktär hos militära chefer

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Jonas Hällström; [2009]
  Nyckelord :Military doctrine; Sweden; Leadership; Defence; Military art and science; Försvarsdoktriner; Ledarskap; Försvaret; Krigsvetenskap; Chefsprogrammet; Chefsprogrammet 2007-2009; Uppsatser;

  Sammanfattning : Genom Försvarsmaktens doktrin och dess innehåll, tar Försvarsmaktens verksamhet från och mednu en tydligare utgångspunkt i militärvetenskapen. Doktrinens innehåll bygger på teorier ommedel och metoder för krigföring från krigsvetare (militärteorier) som sträcker sig kontextuelltöver en tidsmässigt lång period. LÄS MER