Sökning: "Chefsrekrytering"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade ordet Chefsrekrytering.

 1. 1. Könsneutral chefsrekrytering : En kvalitativ studie om rekryteringsprocessen och jämställdhetsarbetet i privat och offentlig sektor

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Sarah Saunders; Klara Hjalmarsson; [2020]
  Nyckelord :Recruitment; recruitment process; manager recruitment; gender equality; homosociality; characteristics; Rekrytering; rekryteringsprocess; chefsrekrytering; jämställdhet; homosocialitet; egenskaper;

  Sammanfattning : Syftet med denna kandidatuppsats är att undersöka och jämföra rekryteringsprocessen av chefer inom privat och offentlig sektor. Vidare är studiens syfte att öka förståelse för hur organisationer arbetar med jämställdhet vid tillsättning av chef. LÄS MER

 2. 2. "Jag skulle vilja påstå att det är väldigt personberoende" - En kvalitativ undersökning om fackets delaktighet vid en chefsrekrytering

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Jesper Stien; Hugo Gejervall; [2020]
  Nyckelord :Chefsrekrytering; Facket;

  Sammanfattning : Undersökningens syfte är att få en fördjupad kunskap om hur fackets roll/påverkan ser ut vid en chefsrekrytering i en privat verksamhet utifrån ett arbetsgivarperspektiv samt om det finns en problematik eller nytta med fackets delaktighet i en chefsrekrytering. Då den övervägande delen av den svenska arbetsmarknaden grundar sig i förhållandet mellan arbetsgivare och fackliga organisationer är det intressant att undersöka fackets påverkan i en chefsrekrytering. LÄS MER

 3. 3. Upplevelser av en regions rekryteringsprocess : - En kvalitativ studie inom offentlig verksamhet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Erik Lindgren; [2020]
  Nyckelord :Rekrytering; process; HR; Chef; rekryteringsprocess; personlighetstest; region;

  Sammanfattning : Den här kvalitativa studiens syfte är att undersöka en regions rekryterande personers upplevelser av rekryteringsprocessen. Studien har genomförts genom inhämtning av dokument gällande rekryteringsprocessen och genom sex semistrukturerade intervjuer. Tre av respondenterna arbetar som chefer och tre arbetar inom området HR. LÄS MER

 4. 4. Headhunting som strategiskt kompetensförsörjningsverktyg

  Magister-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi; Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Malin Stempel; Helen Tånghed Gunnarsson; [2020]
  Nyckelord :Headhunting; strategic human resource management; leadership recruitment; recruitment methods; leaders; recruitment; challenges; benefits; executive and management; Headhunting; strategisk human resource management; chefsrekrytering; rekryteringsmetoder; ledare; rekrytering; utmaningar; fördelar; executive; management;

  Sammanfattning : Forskningen har visat kunskapsbrister när det gäller användningen och nyttan av headhunting som strategiskt kompetensförsörjningsverktyg. Studiens syfte var att undersöka vilka strategiska verksamhetsmål, behov och förutsättningar som utgör grunden för beslutet att framgångsrikt rekrytera chefer och andra affärskritiska roller via metoden headhunting. LÄS MER

 5. 5. “Fake it till you make it” : En kvalitativ studie om hur rekryterare bedömer personligheter och hanterar utmaningar vid chefsrekrytering

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Melina Nilefrii; Ludvig Persson; [2019]
  Nyckelord :Personality; recruiter; interview; buzzwords; leadership; job advertisement; impression management; contract theory; Personlighet; Rekryterare; Intervju; Chef; Ledarskap;

  Sammanfattning : In order to be hired, an applicant is expected to possess and live up to a variety of requirements. Though competences such as previous work experience and levels of studies are easily presented and measurable, this presumably may not be the case of more inexplicit information such as people's personalities and attitudes. LÄS MER