Sökning: "Chefsstil"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Chefsstil.

  1. 1. Den anpassningsbare överlever : Den ökade regleringens effekter på svenska banker.

    Master-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Torbjörn Jacobsson; [2015]
    Nyckelord :Bank; Reglering; Konkurrens; Förändring; Byråkratisk; Formalistisk; Skuggbanker; Oligopol; Chefsstil; Processer; Ledarskap;

    Sammanfattning : Författaren undersöker och analyserar den ökade regleringens effekter på svenska banker och risken för ett bankernas myopia. Det görs dels avseende ökad konkurrens mellan banker och med icke-reglerade aktörer, dels avseende regleringens påverkan på processer och ledarskap. LÄS MER