Sökning: "Chemcad flow sheeting"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Chemcad flow sheeting.

 1. 1. Framställning av syntetiska bio-drivmedel från förgasad biomassa : En studie i potentiell värmeintegration

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Ararat Pogosean; [2013]
  Nyckelord :gasification; biofuels; cleaning and conditioning; process integration; Förgasning; bio-drivmedel; rening och bearbetning; värmeintegration;

  Sammanfattning : Fossila bränslen har sedan de upptäcktes konkurrerat ut biomassa som den huvudsakliga energikällan. Framförallt i trafiksektorn har drivmedel som härstammar från fossil olja varit dominerande. Främst på grund av deras fördelar mot biomassan såsom tillgänglighet, pris, energidensitet och enkelhet att användas i en förbränningsmotor. LÄS MER

 2. 2. Flow sheeting software as a tool when teaching Chemical Engineering

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för teknik- och naturvetenskap

  Författare :Asad Abbas; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to design different chemical processes by using flow sheeting software and to show the usefulness of flow sheeting software as an educational tool. The industries studied are hydrogen, sulfur, nitric acid and ethylene glycol production and a model of drying technique is also included. LÄS MER

 3. 3. CHEMCAD as a tool when teaching Chemical Engineering.

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för teknik- och naturvetenskap

  Författare :Imran Ullah Khan; [2011]
  Nyckelord :Chemcad flow sheeting;

  Sammanfattning : The aim of this project was to design different chemical processes using Chemcad software. Following five Chemcad models that had industrial relevance were designed and discussed, production of nitric acid by ammonia oxidation process, Production of sodium carbonate by Solvay process, production of hydrogen by steam reforming of natural gas, production of sulphuric acid by Contact process and production of sulphur by Claus process. LÄS MER