Sökning: "Chemical warfare"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Chemical warfare.

 1. 1. Intervention? Yes, it’s Just War : Analyzing the possibilities of justifying a U.S. intervention according to the Just War Theory

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Carl-Christian Nasri; [2019]
  Nyckelord :Just War Theory; Thomas Aquinas; Syria; Chemical Weapons; legitimacy;

  Sammanfattning : This study will focus on examining the probabilities of justifying military interventions. In order to conduct this study, the U.S. will be the subject of interest. LÄS MER

 2. 2. Inventering av föroreningar vid en brandövningsplats i Linköpings kommun

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Moa Huitema; [2015]
  Nyckelord :perfluoroktansulfonat; MIFO; förorenade områden; PFOS; brandövningsplats; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : A survey on a fire drill site in the municipality of Linköping, has been made in cooperation with the environmental office at the municipality of Linköping. The goal with the survey was to clarify if the fire drill site is a risk to humans and the environment with emphasis on PFOS, perfluorooctane sulfonate. LÄS MER

 3. 3. Luftburna gifter som kemiskt stridsmedel : En jämförelse mellan moisternas rökkrigföring under de stridande staterna och tyskarnas klorutsläpp vid Ypres den 22 april 1915

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Fredrik Lundström; [2012]
  Nyckelord :Chemical warfare; chemical weapons; toxic smoke; chlorine; airborne poison; mohism; Mo Zi; Fritz Haber; World War I; Ypres; culture; military decision making; chemistry; environment; faith; CBRN; Kemisk krigföring; kemiska stridsmedel; rökstridsmedel; klor; luftburna gifter; moism; Mo Zi; Fritz Haber; första världskriget; Ypres; kultur; militärt beslutsfattande; kemi; miljö; tro; CBRN;

  Sammanfattning : Kemisk krigföring i form av luftburna gifter har förekommit i många historiska kontexter. Trots att luftburna gifter, som till exempel giftig rök och gas är likartade företeelser, har inte forskare kunnat enas om äldre former av denna krigföring är jämförbar med den moderna. LÄS MER

 4. 4. Humanitarian Rationality - A rational analysis of humanitarian restrictions on warfare

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Tony Ingesson; [2006]
  Nyckelord :limited warfare; game theory; humanitarian conventions; rule systems; warfare; Peace and conflict research; polemology; Freds- och konfliktforskning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis uses some key aspects of game theory-related research concerning the Cold War by re-interpreting it in a more generally applicable way. Three such key aspects, defined as the reciprocity factor, the rule complexity factor and the unrestricted destabilising measures factor, are then used to explain how likely restrictions on warfare are to persist for purely rational reasons. LÄS MER