Sökning: "Chemotherapy"

Visar resultat 21 - 25 av 145 uppsatser innehållade ordet Chemotherapy.

 1. 21. Kvinnors upplevelser av deras sexualitet efter genomgången mastektomi : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Amanda Adolfsson; Hanna Axelsson; [2018]
  Nyckelord :body image; breast cancer; health; sexuality; support; bröstcancer; hälsa; kroppsuppfattning; sexualitet; stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige diagnostiseras 9400 kvinnor av bröstcancer varje år och högre ålder är en betydande riskfaktor. Bröstcancer diagnostiseras med trippeldiagnostik; mammografi, palpation och cytologi. Behandlingen av bröstcancer utgörs av kirurgi, strålnings-, hormon- och cytostatikabehandling. LÄS MER

 2. 22. 3D-modellering och flödessimulering för additiv tillverkning av medicintekniskt munstycke för oral kryoterapi inom onkologisk vård

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Martin Book; Petter Elgh; Billy Grundström; Julia Löfstrand; Mubarak Oumar; Björn Stenestam; Clarence Wahman; [2018]
  Nyckelord :medicinteknik; additiv tillverkning; 3D-skrivning; onkologisk vård; flödessimulering; modellering; CAD;

  Sammanfattning : Oral mucositis is an inflammation that affects the mucosa in the mouth. It often affects patients undergoing chemotherapy for cancer. The risk of inflammation can be reduced by cooling the mouth. In this project, ten different mouthpieces for cryotherapy of the oral cavity with air as cooling medium have been modeled in the SolidWorks. LÄS MER

 3. 23. Vad händer efter avslutandet av primär behandling för bröstcancer? : En litteraturöversikt om kvinnors upplevelser av uppföljningsvården

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Annelie Nordqvist; Kristoffer Turesson Sjöman; [2018]
  Nyckelord :Breast cancer; Follow-up care; Experiences; Bröstcancer; Uppföljningsvård; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fler kvinnor överlever sin bröstcancer tack vare tidig upptäckt och behandling av tumörer. Den primära behandlingen för bröstcancer är omfattande med operation, cellgifter samt strålning som ger biverkningar. LÄS MER

 4. 24. Sjuksköterskans förhållningssätt och strategier vid vård och behandling av patienter i den tidiga palliativa fasen av sin cancersjukdom

  Magister-uppsats,

  Författare :Monika Rezvanfar; Rikard Jormin; [2017-07-17]
  Nyckelord :omvårdnad; cancer; palliativ vård; övergångar; cytostatika; kommunikation; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Background: Patients with an incurable advanced cancer can today live longer, because of increasing effectiveness of chemotherapy or other treatments. However, these patients can quickly be degraded when the treatments are given longer within a palliative phase. LÄS MER

 5. 25. Radiosensitising tumour cells : Optimisations in vitro and in vivo

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för immunologi, genetik och patologi

  Författare :Sara Lundsten; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : One in three people in Sweden will sometime during their life be diagnosed with􀀀 cancer. The most important therapies used today to treat these patients are surgery,􀀀 radiation and chemotherapy. LÄS MER