Sökning: "Chernobyl"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade ordet Chernobyl.

 1. 1. Lusten att minnas : Om det övergivna och det fula

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Bex Bodén; [2021]
  Nyckelord :tjernobyl; pripyat; unesco; världsarv;

  Sammanfattning : När man talar om Tjernobyl och Pripyat idag hänvisar man inte bara till platsen, men också till händelsen. Händelsen som den 26e april 1986 kom att ödelägga en hel stad; reaktor 4 i Tjernobyl kärnkraftverk exploderar och sprider mängder med radioaktivitet i området. LÄS MER

 2. 2. Ryssen kommer - Hur västerländsk rysskräck visualiseras och reproduceras i HBO-serien Chernobyl

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Anna Stohr; [2020]
  Nyckelord :representation; Den Andre; othering; Stuart Hall; HBO; Tjernobyl; rysskräck; Hollywood; The Other; Chernobyl; russophobia;

  Sammanfattning : En kvalitativ studie av HBO-serien Chernobyl från 2019 och hur denna upprätthåller en i västerländsk media producerad för underhållning ofta förekommande stereotyp porträttering av Sovjetunionen och dess invånare. Studiens teoretiska utgångspunkt är centrerad kring filmteori och representationsteori och undersöker huruvida man genom othering i västerländska produktioner upprätthåller en bild av de forna sovjetiska länderna och dess invånare baserad på den uppfattning som lades till grund för i filmer producerade under kalla kriget. LÄS MER

 3. 3. Visualizing the Invisible: An Exploration of the Radioactive Image within the Chernobyl Exclusion Zone

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för konsthistoria och visuella studier

  Författare :Fannie Frederikke Baden; [2020]
  Nyckelord :Radioactive Image; Nuclear Disaster; Nuclear power; Chernobyl; Disaster Tourism; Visual tropes; radioactivity; semiotics; visualized natural phenomena; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : This thesis explores the radioactive image and poses the multi-layered question: ‘(how) can radioactivity exist as an image, when it cannot be seen, heard or felt?’. By having no sensorial qualities, radioactivity is often narrated in popular media by metaphoric association. LÄS MER

 4. 4. En kvalitativ studie av jakt på råbock under våren

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Christine Aminoff; [2020]
  Nyckelord :rådjur; naturresurshantering; förvaltning; etik; traditioner; samverkan; konflikt;

  Sammanfattning : För 30 år sedan infördes vårbockjakt som idag innefattar länen Västmanland, Uppsala, Gävleborg, Västernorrland och Västerbotten. Anledningen bakom be-slutet är kärnkraftsolyckan som skedde i Tjernobyl 1986 och innebar att radioaktivt nedfall föll över Sverige och att organismer som exempelvis svampar och lavar sög åt sig nedfallet. LÄS MER

 5. 5. Dating lake bottom sediment by searching for 210Pb using gamma-ray spectroscopy

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Tillämpad kärnfysik

  Författare :William Bäckström; [2020]
  Nyckelord :sediment dating; dating; spectroscopy; gamma-ray; nuclear; lead; HPGe detector; sedimentation; sedimentation rate; attenuation; migration; limnologist; least squares;

  Sammanfattning : In a collaboration with limnologists at Uppsala University a planar HPGe detector has been used to find 210Pb in lake bottom sediment in hopes of getting an estimation for the sedimentation rate. Using a least squares fit to the data, the sedimentation rate was calculated to 0.08 ± 0. LÄS MER