Sökning: "Chesterfield"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Chesterfield.

  1. 1. Klädselteknikens grunder : En praktisk och teoretisk studie i möbelklädsel

    Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för design

    Författare :Linnea Kempe; [2017]
    Nyckelord :möbeltapetsering; tapetserare; möbel; Chesterfield; gesällprov; klädsel; läder; textil; sömnad; djuphäftning; engelsk kant; Sveriges Tapetserarmästare;

    Sammanfattning : Denna uppsats beskriver delar av processen med mitt examensarbete, somäven är ett gesällarbete. Fokus ligger på klädseltekniker med olika typer avmaterial så som läder och textil. Med utgångspunkt i mitt gesällarbeteundersöker jag hur klädseltekniker inom yrket möbeltapetsering går till idagoch hur det har sett ut över tid. LÄS MER