Sökning: "Chi-2 test"

Visar resultat 1 - 5 av 76 uppsatser innehållade orden Chi-2 test.

 1. 1. Registrering av röntgenfynd – En jämförelse mellan tandläkarstudenter och tandhygieniststudenter

  Master-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten

  Författare :Payam Hayatpour Niki; Yones Kargar Fard; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka om det föreligger skillnad i registrering av röntgenfynd relaterade till karies och parodontit mellan tandläkarstudenter och tandhygieniststudenter. Material och metod: 55 tandläkarstudenter och 19 tandhygieniststudenter (totalt 74 deltagare) granskade fem stående bitewingröntgenbilder och skulle notera och skriva ner samtliga fynd de gjorde vid granskningen. LÄS MER

 2. 2. En enkätstudie om faktorer som påverkar konsumentens inköp av utrymmesmat i den fysiska matbutiken jämfört med livsmedelsinköp på internet.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

  Författare :Olivia Fallander; Madelen Jonsson; [2020]
  Nyckelord :Övervikt; fetma; internethandel; utrymmesmat; matbutik;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt och fetma är ett globalt problem som delvis anses bero på ett för stort intag av utrymmesmat. Att handla livsmedel på internet har ökat de senaste åren och förväntas fortsätta i samma spår. LÄS MER

 3. 3. Födelsemånadens inverkan på elevers prestation i matematik : En statistisk analys av resultat från TIMSS 2015 och TIMSS advanced 2015

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Emil Karlsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studien är att dels undersöka om när på året ett barn fötts samt tidigare uppvisade matematiska förmågor före skolåldern har någon påverkan för elevers testresultat i matematik i TIMSS 2015 och TIMSS advanced 2015. Dessutom om det finns någon skillnad mellan könen. LÄS MER

 4. 4. Levnadsvanor och hälsa hos yngre äldre - en jämförande studie över en 12-årsperiod

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Helené Karlsson; Marie Olsson; [2019]
  Nyckelord :hälsa; levnadsvanor; SNAC-B; socioekonomi; yngre-äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Många sjukdomar går att förebygga med hälsosamma levnadsvanor för en möjlighet att leva fler friska år. Att studera äldres hälsa och levnadsvanor kan tydliggöra riskgrupper för distriktssköterskans preventiva arbete med att förhindra uppkomsten av livsstilssjukdomar. LÄS MER

 5. 5. Tandborstning på förskolan : "Tillsammans mot tandtrollen"

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ. Oral hälsa; Högskolan i Jönköping/HHJ. Oral hälsa

  Författare :Marie Hansson; Sanela Skripac; [2019]
  Nyckelord :dental caries; oral health; preschool; toothbrushing; förskolan; karies; oral hälsa; tandborstning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett sätt för tandvården att nå de nationella och internationella mål som ska uppfyllas för att främja god oral hälsa och minska kariesprevalensen hos barn är att samverka med andra yrkeskategorier.  Syfte: Att studera tandborstningsrutinerna på förskolan och i hemmet i Region Jönköpings län. LÄS MER