Sökning: "Chiapas"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet Chiapas.

 1. 1. Horizontal Inequality in Chiapas – 25 years after the Zapatista Movement

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Juliane Koch; [2019]
  Nyckelord :horizontal inequality; indigenous population; poverty; chiapas; Business and Economics;

  Sammanfattning : The International Development Community places individuals at the center of concern for policy making. This study investigates why group analyses are crucial for the welfare of individual and social stability, and claims that the concept of Horizontal Inequality (group-based inequality) is important but widely neglected. LÄS MER

 2. 2. Unequal and Violent: Post-conflict Contexts for Women : A study on the consequences of fragmentation of the women's movement during peace processes

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för freds- och konfliktforskning

  Författare :Jose Francisco Alvarado Cobar; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Previous research has not fully addressed the causal processes embedded in participation of women’s groups in peace processes, and the potential outcomes achieved by their participation. This thesis seeks to contribute to this topic by analyzing the research question under what conditions do peace processes contribute to unequal and dangerous societies for women? And the theorized relationship is that ‘the presence of fragmentation of the women’s movement during peace negotiations tends to result in higher prevalence of inequality and violence against women in post-conflict societies’, because fragmentation will contribute to upholding patriarchal norms that facilitate violence towards women through portraying men as top-dogs and women as under-dogs. LÄS MER

 3. 3. Visusförändring med sfärisk korrektion hos hjälpsökande människor i Mexiko

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medicin och optometri (MEO)

  Författare :Maria Sandström; [2017]
  Nyckelord :Visus; sfärisk korrektion; synnedsättning; Mexiko;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur avståndsvisus och andelen synnedsättningar i en hjälpsökande mexikansk population förändras med sfärisk korrektion. Vidare syftade studien även till att undersöka om det fanns någon skillnad i avståndsvisus mellan olika åldersgrupper samt mellan stads- och landsbygdsområden. LÄS MER

 4. 4. ”Vad skulle revolutionen vara utan kvinnorna?” : En antropologisk studie om kvinnans roll och kamp inom Zapatiströrelsen i Chiapas, Mexiko.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Linnea Sällqvist; [2017]
  Nyckelord :Zapatiströrelsen; Chiapas; Mexiko; zapatistkvinnorna; ursprungsbefolkningar; kvinnokamp; sociala politiska rörelser; Latinamerika; indigenous feminism; intersektionalitet; postkolonial feminism; antropologi; genus.;

  Sammanfattning : Zapatiströrelsen är en social/politisk/revolutionär rörelse i delstaten Chiapas, Mexiko. De genomförde sin första och enda väpnade attack den 1 januari 1994 efter årtionden av organisering i Laconadadjungeln i Chiapas. LÄS MER

 5. 5. En droppe i havet : Professionellas syn på sin roll och funktion inom NGO:s i Chiapas, Mexiko

  Master-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Micaela Ackarsjö; [2016]
  Nyckelord :International social work; Globalization; NGOs; role and function; Global civil society; post colonialism; Global South and Global North; Chiapas; Mexico; Social Sciences;

  Sammanfattning : Social workers today have the whole world as their work field and the global social work is often carried out in international non-governmental organizations (NGOs). To work internationally and in NGO's have according to previous research shown to be complex. LÄS MER