Sökning: "Chief executive officer"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden Chief executive officer.

 1. 1. Who’s managing earnings? A personality study of earnings management - Using algorithms to analyze how CEO personality traits engage in earnings management

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Kenneth Holmberg; Victor Appelgren; [2021-06-24]
  Nyckelord :Earnings management; Big Five Personality Traits; Chief executive officer;

  Sammanfattning : Extensive research explains the underlying reasons to why firms engage in value-destroying and risky earnings management. There is subjectivity involved in these decisions, and to explain why managers engage in earning management differently, recent research has started to go beyond the traditional motives to explain why CEOs manage earnings differently. LÄS MER

 2. 2. Exploring the perspectives of managers on data presentation in software analytics tools

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DVMT)

  Författare :Patrik Skuza; [2021]
  Nyckelord :Software analytics; tools; stakeholders; managers; useful data; software projects; data presentation;

  Sammanfattning : There is a lack in research on the perspectives of different managerial roles on data about software projects in software analytics tools, such as the perspectives of chief financial officers (CFOs), chief executive officers (CEOs) and compliance officers. Today, software analytics tools are mainly developed to address the needs of technical stakeholders such as developers, but research shows that there exist potentials of expanding this technical users’ scope of focus to also include higher level stakeholders, such as managers. LÄS MER

 3. 3. Gender diversity and corporate sustainability disclosures in Swedish listed companies : A quantitative study examining female representation on boards and in the CEO role and their effects on corporate sustainability disclosures

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fatima Al-Ramahi; Ehsan Alkhatib; [2021]
  Nyckelord :Corporate Sustainability Disclosures; Women; Female Representation; Gender Diversity; Board of Directors; Chief Executive Officer; Critical Mass;

  Sammanfattning : This study investigates the relationship between female representation, women as chief executive officers, and corporate sustainability disclosures in Swedish listed companies. The used data was collected from the Swedish listed companies in Nasdaq Stockholm for the period 2017-2020. LÄS MER

 4. 4. Laststyrning av elvärmesystem i småhus i ett lokalt elnät med effekttaxa : Beräkning av ekonomiska konsekvenser för nätägaren och en utblick mot sårbarheter i smarta elnät

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap

  Författare :Mari Rosenkvist; [2021]
  Nyckelord :demand response; direct load control; network tariff; smart grid security; efterfrågeflexibilitet; direkt styrning; elnätstariff; IT-säkerhet i smarta elnät;

  Sammanfattning : Smarta elnät nämns ofta som ett sätt att hantera ökad elektrifiering av transporter och industri och en växande andel väderberoende elproduktion. Ett syfte med det här examensarbetet är att studera möjliga följder för lokalnätägaren Sala-Heby Energi Elnät AB, om småhuskunder använder smart styrning av elvärmesystem för att sänka sina elnätsfakturor. LÄS MER

 5. 5. Förklaringar till förklaringarna : En studie om bolagsstyrning utifrån samtliga 317 svenska börsnoterade bolag och dess förklaringar till avvikelser från Svensk kod för bolagsstyrning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Malin Eriksson; Elin Ganelius; [2020]
  Nyckelord :Information asymmetry; Corporate governance; Ownership characteristics; Chief executive officer; Board of directors; Agency theory; The Swedish code of corporate governance; Kollegiet; Informationsasymmetri; Bolagsstyrning; Ägarstruktur; Verkställande Direktör; Styrelse; Agentteorin; Svensk kod för bolagsstyrning; Kollegiet;

  Sammanfattning : Skandaler orsakade av bristande bolagsstyrning har kontinuerligt uppmärksammats i flera svenska börsnoterade bolag. Bolagsstyrning syftar till att skydda ägarnas intresse och kapital från verkställande direktörens (VD) opportunism. Ägarnas osäkerhet har bidragit till en ökad efterfrågan på information om hur bolag styrs och verkar. LÄS MER