Sökning: "Child Marriage"

Visar resultat 1 - 5 av 101 uppsatser innehållade orden Child Marriage.

 1. 1. Gender Imbalance and Educational Investments in China

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Jessica Johansson; Anna Johnsson; [2022]
  Nyckelord :Sex Ratio; Education; One Child Policy; Marriage; Signaling;

  Sammanfattning : An unintended consequence of the One Child Policy, introduced in 1979, has been the increasing sex ratio imbalance in China. This has resulted in millions of excess males, facing difficulties in finding a spouse. LÄS MER

 2. 2. Barnäktenskap en kvalitativ studie om hur hederskultur påverkar barnäktenskap i Sverige

  Kandidat-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Avdelningen för mänskliga rättigheter och demokrati

  Författare :Shamoun Wardeh; [2022]
  Nyckelord :Child Marriage; Honor culture; Strandards of honor.;

  Sammanfattning : The reason for the thesis is to show that child marriage not only occurs in Eastern countries, Africa, and Asia, but there are also child marriages here in Sweden. The honor culture is one of the important reasons that contributes to child marriage. LÄS MER

 3. 3. ”Detta måste ske i mörkret” : Barnkvävning och barnamord i Västbo härad i Småland 1860–1949

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Simon Dyberg; [2022]
  Nyckelord :Child suffocation; infanticide; extramarital relations; illegitimacy; homosocial sphere; court records; Barnkvävning; barnamord; utomäktenskapliga relationer; illegitimitet; Västbo härad; Småland;

  Sammanfattning : In the following essay I have studied child suffocation and infanticide in Västbo district in Småland 1860–1949. This has been done with a quantitative study of the district's death and funeral books which have shown the reduced frequency of the phenomena over time. LÄS MER

 4. 4. Utländska barnäktenskap ur ett svenskt perspektiv : En undersökning av Sveriges inställning till icke-erkännande av utländska barnäktenskap - i ljuset av EU-rätten och Europakonventionen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Hanna Verlage; [2022]
  Nyckelord :Law; international private and procedural law; Juridik; internationell privat- och processrätt;

  Sammanfattning : More than 650 million women in the world have entered marriage as children. Every year, about 12 million girls get married before their 18th birthday. LÄS MER

 5. 5. Knowledge is Power : A Qualitative Study About Child Marriage and its Effects on Girls’ Education in Nepalgunj Municipality

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Andrea Stålberg; Elin Selling; [2022]
  Nyckelord :Child Marriage; Education; Nepal; Nepalgunj Municipality; Gender Equality; Human Rights; Girls’ Rights;

  Sammanfattning : The practice of child marriage is deeply rooted in the Nepali history and still occurs in today’s society, even though it is illegal. Child marriages occur frequently in the Terai region, where Nepalgunj Municipality is located. LÄS MER