Sökning: "Child death"

Visar resultat 1 - 5 av 119 uppsatser innehållade orden Child death.

 1. 1. Nils Holgersson och synen på barn, barndom och nationen: en komparativ studie av hundra års utveckling i Sverige och den engelskspråkiga världen

  Master-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Evelina Kallträsk; [2019]
  Nyckelord :Nils Holgersson; Selma Lagerlöf; barndomen; barn; nationen; barndomens historia; synen på; childhood; children; nation; views of; föreställd läsare; föreställd gemenskap; implied reader; imagined communities; barnlitteratur; children s literature; komparativ studie; comparative study; översättning; translation; History and Archaeology; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Children’s literature is an underused source for historical studies even though children’s books have great potential to give us insights into the time in which they were written. This is especially true when it comes to views of children and childhood which makes children’s literature a good way into the complex history of childhood. LÄS MER

 2. 2. Behandling av kronisk myeloisk leukemi med tyrosinkinasinhibitorer i samband med graviditet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Fatima Muhson; [2019]
  Nyckelord :TKI; tyrosinkinashämmare; KML; imatinib; nilotinib; dasatanib; bosutinib; ponatinib;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vid kronisk myeolid leukemi (KML) överproducerar blodstamceller omogna granulocyter som kan öka risken för infektioner, anemi och lätta blödningar. Ifall sjukdomen inte åtgärdas i tidigt skede så kan cancercellerna konkrurera ut friska blodceller vilket kan leda till ett livshotande tillstånd. LÄS MER

 3. 3. Socio-economic determinants of under-five mortality in urban and rural areas in Tanzania

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Bakari Mgwadu; [2019]
  Nyckelord :Socio-economic factors; Tanzania; rural; urban; under-five mortality; Social Sciences;

  Sammanfattning : Under-five mortality in rural and urban areas in Tanzania is of critical national concern as is also the case in other developing countries. Within Tanzania, mortality rates vary greatly by region, with some regions having much higher mortality rates than others. LÄS MER

 4. 4. Girls Used in Armed Conflict – An analysis of the protection of girls, associated with armed groups or forces, through prohibitions on using children in armed conflict

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sara Hansson; [2018]
  Nyckelord :Child soldiers; International Humanitarian Law; International Criminal Law; International Human Rights Law; International Human Rights; Children used in armed conflict; Gender and war; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Since the 1970s, the practice of conscripting, enlisting or recruiting children into armed groups or forces has become increasingly common, and many children are used for various tasks in conflicts around the globe. Children are easily persuaded or forced into such armed groups or forces, and they suffer great harm from exposure to violence. LÄS MER

 5. 5. Föräldrars upplevelser av en intrauterin fosterdöd : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Junia Andersson; Sanne Loso; [2018]
  Nyckelord :Intrauterine fetal death; Parents; Experiences; Nurse; Intrauterin fosterdöd; Föräldrar; Upplevelser; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: En intrauterin fosterdöd (IUFD) innebär att förlora ett barn i en graviditet efter gestationsvecka 22. Att förlora ett barn ingår sällan i framtidsbilden och påverkar individer på olika sätt. LÄS MER