Sökning: "Child pornography"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden Child pornography.

 1. 1. Är det barnpornografi? - Om hur misstänkt barnpornografiskt material prövas av domstolarna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Lisa Lewander; [2021]
  Nyckelord :Straffrätt; barnpornografibrott; Law and Political Science;

  Sammanfattning : När är en bild barnpornografisk? Frågan kan utredas rättsdogmatiskt, men också empiriskt genom att domstolarnas prövningar av misstänkt barnpornografiska bilder undersöks. Det är inte självklart att de olika utredningsmetoderna ger samstämmiga svar; domare dömer inte nödvändigtvis på ett sätt som överensstämmer med gällande rätt. LÄS MER

 2. 2. Why is human trafficking excluded from the EU’s cybersecurity? : An explorative study about cybersecurity and human trafficking in the European Union

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Linda Nieminen; [2021]
  Nyckelord :human trafficking; cybersecurity; the European Union; security; feminist theory; hegemonic masculinity;

  Sammanfattning : Combatting human trafficking is one of the top priorities in the European Union and Europol. Nonetheless, Europe is one of worlds’ leading regions for most trafficked human beings. Human trafficking is often connected to organised crime such as drug trafficking, cybercrime and child pornography and occurs across borders. LÄS MER

 3. 3. THE PORTRAYAL OF SEX OFFENDERS IN GERMAN NEWSPAPERS : A qualitative content analysis

  Master-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för kriminologi (KR)

  Författare :Isabella Suadicani; [2021]
  Nyckelord :Child Abuse; Child Pornography; Sex Offender; Germany; Newspapers; Rape; Sexual Abuse; Qualitative Content Analysis;

  Sammanfattning : The current thesis examines how sex offenders are portrayed in newspapers in Germany with the use of a qualitative content analysis. Utilized were 49 articles both from a German tabloid called “Bild-Zeitung” and a broadsheet called “die Zeit”. Three main themes were identified and analyzed. LÄS MER

 4. 4. Barns rätt till individuell klagorätt : En analys av för- och nackdelar med ett svenskt ratificerande av barnkonventionens tredje tilläggsprotokoll

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Kajsa Larsson; [2021]
  Nyckelord :Third Optional Protocol; individual complaints; children as right holders; capabilities.;

  Sammanfattning : There are three Optional Protocols to the UN Convention on the Rights of the Child. The first one is about children in armed conflict and the second about the Sale of children, Child Prostitution and Child Pornography. LÄS MER

 5. 5. Barnpornografibrottets symbolik : Hur dolda motiv influerar svensk lag

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Stellan Sörensen; [2021]
  Nyckelord :stigma; structural stigma; paedophilia; child sexual offenders; child pornography; special legal treatment; stigma; strukturellt stigma; pedofili; barnsexförbrytare; barnpornografi; lagmässig särbehandling;

  Sammanfattning : Föreliggande uppsats kan lokaliseras inom det vetenskapliga område som behandlar stigmatisering av pedofiler och barnsexförbrytare. Med utgångspunkt i en samtida förväxling mellan koncepten pedofil och barnsexförbrytare som tilldelar pedofiler barnsexförbrytarstatus, är studien avgränsad till barnpornografibrottet som en negativ statuskälla för pedofiler. LÄS MER