Sökning: "Child vaccination program"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Child vaccination program.

 1. 1. VACCINERA (FL)ERA BARN? : En studie om vaccinationsfarhågor och vårderfarenheter beskrivna i det offentliga nätbaserade rummet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Alida Bjelvenmark; Anna Ludvigsson; [2019]
  Nyckelord :Child vaccination program; vaccine; parent; decision-making; health literacy; Barnvaccinationsprogrammet; vaccin; föräldrar; beslutsfattande; hälsolitteracitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Föräldrar som står inför valet att vaccinera sina barn är inte alla gånger eniga om vaccinets för- och nackdelar. Information om vaccinen cirkulerar på internet och via sociala medier. För läsaren blir det en utmaning att veta vilken given information som är trovärdig. LÄS MER

 2. 2. Barnvaccinationer : BHV-sjuksköterskans kommunikation och information till föräldrar. 

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Zandra Adolfsson; Michaela Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Child Health nurses; Children vaccination; Communication; Parents; Barnvaccination; BHV-sjuksköterska; föräldrar; kommunikation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barnvaccinationsprogrammet är den mest framgångsrika medicinska insatsen för folkhälsan. Information kring barnvaccinationer sprids snabbt och lätt via media och informationskanaler, så som Facebook och YouTube. Denna information är inte alltid kritiskt granskad och misstänkta biverkningar kan då tendera att överskattas. LÄS MER

 3. 3. Vaccination av barn : Informationens betydelse för föräldrarnas beslut att avstå eller inte från barnvaccinationsprogrammet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Alma Hugosson; Simon Österberg; [2018]
  Nyckelord :Vaccination programme; Parents decision; Health belief model; Information; Family Centered Nursing; Vaccinationsprogram; Föräldrars beslut; Information; Health Belief Model; Familjecentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund Vaccinets funktion i att begränsa och eliminera virusbaserade sjukdomar är vetenskapligt bevisat och dess inverkan på samhället sedan införseln av ett nationellt barnvaccinationsprogram har varit otvivelaktig. I och med vaccinationsprogrammets framgång har rädslan och förståelsen för hur farliga barnsjukdomarna var minskat. LÄS MER

 4. 4. Proportion of children born to infected mothers at risk of contracting Hepatitis B, and associated risk factors for inadequate Hepatitis B Timely Birth Dose vaccination : Analysis of the São Tomé and Príncipe Demographic Health Survey Program data, 2008-2009.

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Internationell mödra- och barnhälsovård (IMCH)

  Författare :Chun Kidd Cheung; [2017]
  Nyckelord :Hepatitis B; HBV; MTCT; Sao Tome and Principe;

  Sammanfattning : Background The Hepatitis B Virus (HBV) is a blood-borne infection affecting around 2 billion people at any given time and is commonly transmitted through Mother to Child Transmission (MTCT). Preventative measures include vaccinations, particularly the timely Birth Dose (TBD) given within 24 hours of birth. LÄS MER

 5. 5. Föräldrars frågor och åsikter i samband med vaccination av sina barn på BVC - ur BVC-sköterskans perspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Sandra Rubin; Emelie Sjöberg; [2017]
  Nyckelord :Child healthcare; experience; parents; qualitative content analysis; vaccinations; Barnhälsovård BVC ; erfarenheter; föräldrar; kvalitativ innehållsanalys; vaccinationer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barnvaccinationsstatistiken i Sverige är hög och endast ett fåtal föräldrar väljer att inte följa det svenska vaccinationsprogrammet. Tidigare forskning visar dock att föräldrar kan ha frågor och åsikter om vaccinets innehåll och verkan. LÄS MER