Sökning: "Child vaccination program"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Child vaccination program.

 1. 1. VACCINERA (FL)ERA BARN? : En studie om vaccinationsfarhågor och vårderfarenheter beskrivna i det offentliga nätbaserade rummet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Alida Bjelvenmark; Anna Ludvigsson; [2019]
  Nyckelord :Child vaccination program; vaccine; parent; decision-making; health literacy; Barnvaccinationsprogrammet; vaccin; föräldrar; beslutsfattande; hälsolitteracitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Föräldrar som står inför valet att vaccinera sina barn är inte alla gånger eniga om vaccinets för- och nackdelar. Information om vaccinen cirkulerar på internet och via sociala medier. För läsaren blir det en utmaning att veta vilken given information som är trovärdig. LÄS MER

 2. 2. ”Men visst känner man glädje när föräldrar beslutat sig för en vaccination som de varit tveksamma till” : Föräldrar som väljer att tacka nej till att vaccinera sina barn – Sjuksköterskans upplevelser och strategier i mötet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå

  Författare :Linda Jepsen; Elin Toresdotter; [2019]
  Nyckelord :Children; Parents; Specialist nurse; Swedish childhood; Vaccination; Vaccination program; Vaccination Resistance.; Barn; Föräldrar; Sjuksköterskan; Svenska barnvaccinationsprogrammet; Vaccination; Vaccinationsmotstånd.;

  Sammanfattning : Bakgrund: I mitten av 1900-talet började vaccin ges på rutin till barn för att förebygga sjukdom, vilket ses som den främsta medicinska insatsen som gjorts för folkhälsan. I Sverige är vaccinationstäckningen hög, men vissa föräldrar väljer att avstå från vaccinationer som det svenska barnvaccinationsprogrammet erbjuder. LÄS MER

 3. 3. Strategier för att fler barn ska bli vaccinerade; en kvalitativ intervjustudie med sjuksköterskor inom barnhälsovård

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Henrietta Andersson; Lovisa Larsson; [2019]
  Nyckelord :Vaccination; Child health nurse; Information; Vaccine hesitancy; National child health care program; Vaccination; BHV-sjuksköterska; Information; Vaccinationsmotstånd; Nationella barnhälsovårdsprogrammet;

  Sammanfattning : Background:Vaccinating children is cost effective and important for public health. In Sweden, the high vaccine coverage is reflected by the public trust in vaccinations. However, vaccine hesitancy is a growing challenge worldwide. According to the WHO, vaccine hesitancy is one of the top ten threats to public health in the world today. LÄS MER

 4. 4. Barnvaccinationer : BHV-sjuksköterskans kommunikation och information till föräldrar. 

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Zandra Adolfsson; Michaela Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Child Health nurses; Children vaccination; Communication; Parents; Barnvaccination; BHV-sjuksköterska; föräldrar; kommunikation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barnvaccinationsprogrammet är den mest framgångsrika medicinska insatsen för folkhälsan. Information kring barnvaccinationer sprids snabbt och lätt via media och informationskanaler, så som Facebook och YouTube. Denna information är inte alltid kritiskt granskad och misstänkta biverkningar kan då tendera att överskattas. LÄS MER

 5. 5. Vaccination av barn : Informationens betydelse för föräldrarnas beslut att avstå eller inte från barnvaccinationsprogrammet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Alma Hugosson; Simon Österberg; [2018]
  Nyckelord :Vaccination programme; Parents decision; Health belief model; Information; Family Centered Nursing; Vaccinationsprogram; Föräldrars beslut; Information; Health Belief Model; Familjecentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund Vaccinets funktion i att begränsa och eliminera virusbaserade sjukdomar är vetenskapligt bevisat och dess inverkan på samhället sedan införseln av ett nationellt barnvaccinationsprogram har varit otvivelaktig. I och med vaccinationsprogrammets framgång har rädslan och förståelsen för hur farliga barnsjukdomarna var minskat. LÄS MER