Sökning: "Children’s clothing"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden Children’s clothing.

 1. 1. Att gestalta hållbarhetskommunikation ur ett CSR-perspektiv : En kvalitativ innehållsanalys av svenska barnklädesföretags hållbarhetsrapporter

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Orawan Johansson Sikhinaram; Martina Askebrink; [2022]
  Nyckelord :CSR; Strategic communication; Sustainability; Green advertising; Framing theory; Children’s clothing; Fast-fashion; qualitative content analysis; CSR; Strategisk kommunikation; Hållbarhet; Grön marknadsföring; Gestaltningsteorin; Barnkläder; Fast-fashion; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Hållbarhetsfrågor är en ständig diskussion som på senare år har intensifierats. I och med detta kräver både lagstiftningen och samhället idag att företagen ska arbeta och redovisa sitt hållbarhetsarbete. LÄS MER

 2. 2. Used Clothing Acquisition for Reuse : A case study on take-back schemes of used children’s clothing

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Julia Lidell; Anna Jonsson; [2022]
  Nyckelord :Acquisition; Reuse; Children’s clothing; Take-back scheme; Fashion retail;

  Sammanfattning : Background - In the attempt to affect environmental impacts and increase circularity in the fashion industry, several new business models are emerging. Take-back scheme is one strategy that is implemented as a part of the second-hand business model by fashion retailers, where reuse is the central goal. LÄS MER

 3. 3. Do You Want to Change Your Mind? A Study on the Effect of Trialability on CBM Purchase Intention

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Elena Euler; Malin Sjöstål; [2022]
  Nyckelord :circular business model; purchase intention; perceived risk; trialability; children s clothing;

  Sammanfattning : While sustainability is becoming more and more important, industries like the fashion industry are still contributing significantly to the ongoing climate crisis. In light of this, the concept of circular economy has been receiving increasing worldwide attention as a solution to overcome the current harmful production and consumption model. LÄS MER

 4. 4. Sustainable Consumption Intention and Behavior of Chinese Consumers on Children’s Apparel: A Behavioral Reasoning Theory Perspective

  Master-uppsats, Lunds universitet/Centrum för öst- och sydöstasienstudier

  Författare :Yuan Gao; [2021]
  Nyckelord :Sustainable consumption; Children s apparel; Intention-behavior gap; Behavioral reasoning theory; Pro-environmental beliefs and values; Social Sciences;

  Sammanfattning : The thesis aimed to explore what factors influenced Chinese consumers’ sustainable consumption intention and behavior with regard to children’s apparel. Regarding sustainable consumption, numerous previous studies found consumers were becoming more environmentally conscious and showing positive attitudes towards sustainable consumption. LÄS MER

 5. 5. Det vilseledande i det dolda : En kvalitativ studie om småbarnsföräldrars upplevelser gentemotdold marknadsföring vid köp av barnkläder

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Helen Giragossian; Maream Salem; [2021]
  Nyckelord :Hidden marketing; social media; parents of young children; influencers; marketing; attitudes.;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose is to create an understanding of parents of young children's attitudes to hidden marketing when buying children's clothing and to investigate how parents of young children experience the design of product presentations in hidden marketing. Theoretical reference frame: The theoretical framework of this study is based on different theories and concepts that concern the field of study. LÄS MER