Sökning: "Children intensive care"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden Children intensive care.

 1. 1. Distriktssköterskors erfarenheter av att vårda barn i hemsjukvård

  Magister-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Lotta Meraz; Jenny Sandberg; [2021]
  Nyckelord :Collaboration; communication; family focused care; knowledge; Familjefokuserad omvårdnad; kommunikation; kunskap; samarbete;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hemsjukvård för barn är en ny och växande vårdform i Sverige. Möjligheten att få hjälp av hemsjukvården för sjuka barn ser olika ut beroende på var i landet familjen bor. LÄS MER

 2. 2. Att vårda det ovärderliga- en kvalitativ intervjustudie om intensivvårdssjuksköterskans upplevelser av att vårda barn som är potentiell organdonator

  Magister-uppsats,

  Författare :Maribelle Eskengren; Caroline Winberg; [2020-10-29]
  Nyckelord :Intensivvårdssjuksköterska; upplevelser; kvalitativ studie; barn; organdonation;

  Sammanfattning : Background: Organ donation has enabled the possibilities to save lives and improve the quality of life for critically ill people. At present, it is uncommon that children are potential organ donors, this means that children are dying every year waiting for transplantation and lack of organs. LÄS MER

 3. 3. Föräldrars behov när deras barn är kritiskt sjukt och vårdas på en intensivvårdsavdelning

  Magister-uppsats,

  Författare :Amanda Johansson; Jenny Lindstrand; [2020-06-26]
  Nyckelord :Familjecentrerad omvårdnad; kritiskt sjuka barn; föräldrars behov; barnintensivvårdsavdelning; intensivvård; litteraturstudie;

  Sammanfattning : Background: At the ICU (Intensive Care Unit) critically ill patients are treated, who need careful monitoring with high-tech equipment. Children who are critically ill are usually cared for in PICU (Pediatric Intensive Care Unit) by specialist trained personnel within intensive care and pediatrics background. LÄS MER

 4. 4. NÄR DÖDEN ÄR OUNDVIKLIG Specialistsjuksköterskans erfarenheter av att vårda döende barn med ett familjecentrerat förhållningssätt på BIVA

  Magister-uppsats,

  Författare :Linda Johansson; Heidi Sundblom Nyström; [2020-06-25]
  Nyckelord :Familjecentrerad vård; Barnintensivvård; Döende barn; Delaktighet;

  Sammanfattning : Background: The majority of all the children cared for in the intensive care setting in Sweden per year are cared for in a pediatric intensive care unit. It can be perceived as hard when a child dies, and as a nurse specialist in a pediatric intensive care unit it's a part of the job to care for these children and their families. LÄS MER

 5. 5. Familjecentrerad vård på intensivvårdsavdelningar för barn : En litteraturöversikt utifrån föräldrars perspektiv

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för medicinska vetenskaperUppsala universitet/Sjuksköterskeutbildningar; Uppsala universitet/Institutionen för medicinska vetenskaperUppsala universitet/Sjuksköterskeutbildningar

  Författare :Gabriella Cekal; Sofia Nyström; [2020]
  Nyckelord :Familjecentrerad vård; omvårdnad; barnintensivvård; intensivvård av nyfödda;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barn har rätt att ha föräldrar närvarande vid sjukhusvistelse. Sjuksköterskor anser att omvårdnad ska ges till hela familjen, dock anser de att föräldrar är i vägen för deras arbete. Föräldrar till barn som vårdas inom intensivvården riskerar att utveckla posttraumatiskt stressyndrom. LÄS MER