Sökning: "Children of alcoholics"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Children of alcoholics.

 1. 1. Min förälder är en missbrukare : En kvalitativ studie om att vara ett vuxet barn till missbrukande föräldrar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Johanna Lundgren; [2019]
  Nyckelord :Addiction; children of alcoholics; dysfunctional relationships; children of addicts; pattern; codependent relationships; Missbruk; barn till alkoholister; dysfunktionella relationer; barn till missbrukare; mönster; medberoende förhållande;

  Sammanfattning : Abstract                                                                            Ord: 14896     Title: My parent is an addict   A qualitative study about being a grown up child to addict parents.     Author: Johanna Lundgren     The purpose of the study was to investigate how adult daughters of addicts experienced their childhood and how they experienced being affected as children and adults. LÄS MER

 2. 2. Children of Alcoholics: A systematic review on the correlation between parental alcoholism and youth criminality

  Master-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Lina Miranda Möllerstedt; [2019]
  Nyckelord :Children of Alcoholics; Youth Criminality; Offspring Deviance; Alcohol use Disorder;

  Sammanfattning : Abstract: Prior research indicates a growing number of Children of Alcoholics (CoAs) in Sweden, and increased levels of externalizing behaviours in these individuals. According to international research, externalizing behaviours as criminality are more often displayed in CoAs than children with non-alcoholic parents. LÄS MER

 3. 3. Vuxnas upplevelser av att växa upp med föräldrar med alkoholmissbruk : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete; Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Natalie Perämäki; Maria Sjölin; [2019]
  Nyckelord :Alcohol abuse; children of alcoholics; social service; support; Alkoholmissbruk; barn till alkoholister; socialtjänst; stöd;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att synliggöra vuxna barns upplevelser av att växa upp med alkoholmissbrukande föräldrar och hur socialtjänsten fanns eller inte fanns som ett stöd under dessa förhållanden. I studien genomfördes fyra kvalitativa intervjuer med vuxna personer som växte upp med föräldrar med alkoholmissbruk och som hade haft kontakt med socialtjänsten. LÄS MER

 4. 4. Gemensam plats som gemensam nämnare

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Paula Fredh; [2018]
  Nyckelord :socialt kapital; hållbar utveckling; medborgardialog; integration;

  Sammanfattning : Sammanfattning Detta arbete syftar till att fokusera på social hållbar utveckling, och hur man med hjälp av olika metoder kan förbättra förutsättningarna för en god livsmiljö för invånarna i Arlöv. Arlöv är en tätort belägen i Burlövs kommun, som ligger mellan Malmö och Lund. LÄS MER

 5. 5. Att göra vad man kan med det man har: En kvalitativ studie om copingresursers roll i livet för personer med en alkoholiserad förälder

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Karl Molin; [2018]
  Nyckelord :coping; coping resources; alcoholism; children of alcoholics; adult children of alcoholics; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study is to, with depth in the coping theory presented by Lazarus and Folkman, analyse two different self biographies written by people brought up in families with an alcoholic mother. Namely “Vi har inga hemligheter i den här familjen” by Therése Eriksson and “Glöm mig” by Alex Schulman. LÄS MER