Sökning: "Children perspective"

Visar resultat 1 - 5 av 2323 uppsatser innehållade orden Children perspective.

 1. 1. Att läsa i en tid med brist på tid : En studie av fyra lärares perspektiv gällande läsläxor och vad de anser krävs för att deras elever ska få tillräckligt med tid till läsning

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Anton Selling; [2020]
  Nyckelord :Leisure reading; reading homework; reading coherence; reading culture and the pupil’s responsibility.; Fritidsläsning; läsläxor; läsförståelse och läskultur och elevens ansvar;

  Sammanfattning : It is difficult to find time to read books today, when many other media compete for your spare time. Is the time that pupils get to read in schools enough to make them proficient readers? In Sweden some teachers debate that the homework is a solution to find more time for the pupils to read, while others debate that avoiding homework will make their teaching more equivalent. LÄS MER

 2. 2. Arbetsterapeutiska åtgärder som kan främja elevers delaktighet och lärande i skolan.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Heidi Schöbel; Sofie Ströhm; [2020]
  Nyckelord :Delaktighet; strategier; arbetsterapi; skola; samarbete; skolmiljö.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Idag mår och presterar barn allt sämre i skolan. Det saknas ofta ett varierande arbetssätt och det finns brister i individanpassningar samt i att tillgodose elevers individuella behov utifrån ett delaktighets- och aktivitetsperspektiv. LÄS MER

 3. 3. PARENT ENGAGEMENT IN SWEDISH PRESCHOOLS A narrative inquiry through the conceptual lens of proximal processes

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Tina Elisabeth Yngvesson; [2019-12-20]
  Nyckelord :Preschool; home; parent; child; teacher; engagement;

  Sammanfattning : Aim:There is an overall heavy emphasis on establishing strong teacher-parent relationships in the Swedish National Curriculum for Preschools and parent engagement in this regard, is considered important for reasons such as promoting child well-being-, healthy development-, socialisation- and learning through play. The central target of inquiry in this study was thus to investigate children- and adults’ understanding of parent engagement in Swedish preschools through the conceptual lens of proximal processes and explore how this may or may not affect child well-being and developmentTheory:The importance of understanding children’s learning as embedded in the social, cultural and family contexts in which it occurs contributes to the overall consensus that children will, in a well-being-, development- and learning perspective, do better with parents who are actively engaged in their children’s pedagogical life. LÄS MER

 4. 4. Ensamkommande flyktingbarns hälsa - En litteraturbaserad studie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Elin Axelsson; Mathilda Jerenius; [2019-10-14]
  Nyckelord :Ensamkommande flyktingbarn; hälsa; människorättsperspektiv; folkhälsoperspektiv; Unaccompanied refugee minors; health; human rights perspective; public health perspective;

  Sammanfattning : Background:The complexity of lone refugee children’ s vulnerability in terms of politicaleconomy, social and mental health phenomena has a big range. Lone refugee children arevulnerable due to the interaction between traumatic events and the separation from lovedones. LÄS MER

 5. 5. Ensamkommande och försvunna barn är också rättighetsbärare – En analys av barnrättsperspektivet och sociala konstruktioner i uppdrag, kartläggning och åtgärdsförslag om ensamkommande barn som försvinner

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Anna Lydås; [2019-09-20]
  Nyckelord :ensamkommande barn; avviker; försvinner; regeringsuppdrag; kartläggning; åtgärdsförslag; regering; länsstyrelsen; barnrättsperspektiv; sociala konstruktioner; rättighetsbärare; barnkonventionen; unaccompanied minors; deviates; disappears; governmental assignment; mapping; action proposals; government; county administrative board; child rights perspective; social constructions; right holders; convention on the rights of the child;

  Sammanfattning : In 2015, over 35 000 unaccompanied minors arrived in Sweden. As a result of a more strictly regulated migration policy and changes in legislation, some of them have deviated. LÄS MER